Quyết định 1780/QĐ-UBND

Quyết định 1780/QĐ-UBND năm 2010 sửa đổi Quyết định 2381/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1780/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2381/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1780/QĐ-UBND

Ngày 08 Tháng 07 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2381/QĐ-UBND NGÀY 19/8/2009 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thông qua phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1245/TTr-STC ngày 18/6/2010 và của Tổ trưởng Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 64/TTr-TCT30 ngày 07 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chỉnh sửa bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND tỉnh như sau:

1. Loại bỏ thủ tục "Thẩm tra chi phí dịch vụ, sản phẩm công ích và thẩm định thanh toán khối lượng dịch vụ công ích” (số seri 53834).

2. Sửa đổi thủ tục “Trợ giá xe buýt” (số seri 47456):

- Giảm thời gian giải quyết từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc.

- Trong phần căn cứ pháp lý: Thay thế Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 11/6/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về trợ giá xe buýt bằng Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 21/5/2010 tỉnh Đồng Nai về việc trợ giá xe buýt từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính tổ chức niêm yết công khai việc điều chỉnh này; Tổ Công tác 30 của tỉnh cập nhật vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính theo sự hướng dẫn của Tổ Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
 PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1780/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1780/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2010
Ngày hiệu lực08/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1780/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1780/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2381/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1780/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2381/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1780/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýVõ Văn Một
       Ngày ban hành08/07/2010
       Ngày hiệu lực08/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 1780/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2381/QĐ-UBND

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1780/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2381/QĐ-UBND

        • 08/07/2010

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 08/07/2010

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực