Quyết định 18/2008/QĐ-UBND

Quyết định 18/2008/QĐ-UBND bổ sung mức thu đối với các loại phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 18/2008/QĐ-UBND bổ sung mức thu phí Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 306/QĐ-UBND-HC 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 12/04/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2008/QĐ-UBND bổ sung mức thu phí Đồng Tháp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2008/QĐ-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 16 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỨC THU ĐỐI VỚI CÁC LOẠI PHÍ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh về phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐNDK7 ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa VII thông qua tại kỳ họp thứ 7 khung mức thu, chế độ thu nộp đối với các lọai phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân Tỉnh quyết định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung mức thu tại Điều 4 của các Quy định ban hành kèm theo các Quyết định của Uỷ ban nhân dân Tỉnh: Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2007 về việc ban hành Quy định về thu “phí qua phà Cao Lãnh”, Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2007 về việc ban hành Quy định về thu “phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”; mức thu tại Điều 3 các Quyết định của Uỷ ban nhân dân Tỉnh: Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2007 về việc ban hành Quy định về thu “phí qua cầu Lấp Vò, huyện Lấp Vò”, Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2007 về việc ban hành Quy định về thu “phí qua cầu Sở Thượng, huyện Hồng Ngự”, Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2007 về việc ban hành Quy định về “phí qua cầu Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh”, Quyết định số 334/QĐ-UBND-HC ngày 03 tháng 4 năm 2008 về việc ban hành Quy định về thu “phí qua cầu chợ Phú Điền, huyện Tháp Mười (dự án B.O.T)”, Quyết định số 335/QĐ-UBND-HC ngày 03 tháng 4 năm 2008 về việc ban hành Quy định về thu “phí qua cầu Tân Thành A - Tân Phước, huyện Tân Hồng (dự án B.O.T)”; mức thu tại Điều 5 Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định về thu “phí qua đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”. Cụ thể:

1. Xe đạp điện áp dụng thu bằng mức thu của xe đạp.

2. Xe điện 02 bánh áp dụng thu bằng mức thu của xe mô tô, gắn máy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao Sở Tài chính có trách nhiệm triển khai và theo dõi việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Trọng Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2008
Ngày hiệu lực26/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/04/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2008/QĐ-UBND bổ sung mức thu phí Đồng Tháp


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 18/2008/QĐ-UBND bổ sung mức thu phí Đồng Tháp
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu18/2008/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
     Người kýVõ Trọng Nghĩa
     Ngày ban hành16/06/2008
     Ngày hiệu lực26/06/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/04/2019
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 18/2008/QĐ-UBND bổ sung mức thu phí Đồng Tháp

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2008/QĐ-UBND bổ sung mức thu phí Đồng Tháp