Quyết định 1897/QĐ-BTTTT

Quyết định 1897/QĐ-BTTTT năm 2009 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1897/QĐ-BTTTT chỉ định phòng đo kiểm


BỘ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1897/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

PHÒNG ĐO LƯỜNG - THỬ NGHIỆM

Thuộc: TRUNG TÂM KỸ THUẬT - CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 619/QĐ-BTTTT ngày 13/5/2009 về việc Chỉ định Phòng đo kiểm.

 

 

Nơi nhận:
Như Điều 3;
Bộ trưởng (để b/c);
Trung tâm Thông tin (để đăng website);
Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 1897 /QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:

Phòng Đo lường - Thử nghiệm

Thuộc: Trung tâm Kỹ thuật - Cục Tần số Vô tuyến điện

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại: Quyết định số 1931/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật thuộc Cục Tần số Vô tuyến điện; Quyết định số 179/QĐ-CTSVTĐ ngày 16/4/2009 của Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Đo lường – Thử nghiệm thuộc Trung tâm Kỹ thuật.

Địa chỉ: Số 115 phố Trần Duy Hưng, thành phố Hà Nội.

2. Danh mục được chỉ định:

TT

Danh mục

Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

I

Sản phẩm viễn thông và CNTT

 

 

Thiết bị công nghệ thông tin

TCVN 7189:2002

 

Thiết bị đầu cuối viễn thông

TCN 68-190:2003

TCN 68-192:2003

 

Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz, có công suất phát từ 60 mW trở lên

TCN 68-180:1999

TCN 68-192:2003

TCN 68-198:2001

TCN 68-199:2001

TCN 68-201:2001

TCN 68-202:2001

TCN 68-204:2001

TCN 68-205:2001

TCN 68-206:2001

TCN 68-214:2002

TCN 68-215:2002

TCN 68-219:2004

TCN 68-220:2004

TCN 68-229:2005

TCN 68-230:2005

TCN 68-231:2005

TCN 68-232:2005

TCN 68-233:2005

TCN 68-235:2006

TCN 68-236:2006

TCN 68-237:2006

TCN 68-238:2006

TCN 68-239:2006

TCN 68-240:2006

TCN 68-241:2006

TCN 68-242:2006

TCN 68-243:2006

TCN 68-244:2006

TCN 68-246:2006

TCN 68-247:2006

TCN 68-248:2006

TCN 68-249:2006

TCN 68-250:2006

TCN 68-251:2006

TCN 68-252:2006

***

 

Thiết bị trợ giúp bằng sóng vô tuyến điện

TCN 68-192:2003

TCN 68-243:2006

***

4.

Thiết bị truyền dẫn vi ba số

TCN 68-137:1995 (*)

TCN 68-156:1995 (*)

TCN 68-158:1995 (*)

TCN 68-234:2006 (*)

II

Công trình viễn thông

 

 

Trạm truyền dẫn phát sóng vô tuyến điện (phát thanh, truyền hình)

TCN 68-141:1999 (**)

TCN 68-135:2001

 

Trạm truyền dẫn vi ba đường dài trong nước

TCN 68-141:1999 (**)

TCN 68-135:2001

 

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

TCN 68-141:1999 (**)

TCN 68-135:2001

TCN 68-255:2006

TCVN 3718-1:2005

Ghi chú:

- *** Áp dụng Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, Quyết định số 478/2001/QĐ-TCBĐ ngày 15/6/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành “Chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho chứng nhận hợp chuẩn thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện”, Thể lệ thông tin vô tuyến thế giới của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU;      

- (*): Chỉ áp dụng chỉ tiêu phần vô tuyến;

- (**): Chỉ áp dụng chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1897/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1897/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2009
Ngày hiệu lực30/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2012
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1897/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1897/QĐ-BTTTT chỉ định phòng đo kiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1897/QĐ-BTTTT chỉ định phòng đo kiểm
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1897/QĐ-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýNguyễn Thành Hưng
       Ngày ban hành30/12/2009
       Ngày hiệu lực30/12/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2012
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1897/QĐ-BTTTT chỉ định phòng đo kiểm

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1897/QĐ-BTTTT chỉ định phòng đo kiểm

           • 30/12/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/12/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực