Quyết định 619/QĐ-BTTTT

Quyết định 619/QĐ-BTTTT năm 2009 về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Quyết định 619/QĐ-BTTTT chỉ định phòng đo kiểm đã được thay thế bởi Quyết định 1897/QĐ-BTTTT chỉ định phòng đo kiểm và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 619/QĐ-BTTTT chỉ định phòng đo kiểm


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 619/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

PHÒNG ĐO LƯỜNG - THỬ NGHIỆM

Thuộc: TRUNG TÂM KỸ THUẬT - CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục chỉ định kèm theo quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm được chỉ định phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
Bộ trưởng (để b/c);
Phòng đo kiểm được chỉ định;
Trung tâm Thông tin (để đăng website);
Các doanh nghiệp viễn thông;
Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 619 /QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Tên phòng đo kiểm được chỉ định: Phòng Đo lường - Thử nghiệm

Thuộc: Trung tâm Kỹ thuật - Cục Tần số Vô tuyến điện

Địa chỉ: Số 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

TT

Tên sản phẩm, công trình

Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

I

Sản phẩm:

 

 

Thiết bị công nghệ thông tin

TCVN 7189:2002

 

Thiết bị đầu cuối viễn thông

TCN 68-193:2000

 

Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện

TCN 68-192:2003 (*)

***

II

Công trình:

 

 

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

TCN 68-255:2006

TCVN 3718-1:2005

Ghi chú:           

- (*): Chỉ áp dụng đối với các chỉ tiêu phát xạ EMC;

- *** Áp dụng Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, Quyết định số 478/2001/QĐ-TCBĐ ngày 15/6/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành “Chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho chứng nhận hợp chuẩn thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện”, Thể lệ thông tin vô tuyến thế giới của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 619/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu619/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2009
Ngày hiệu lực13/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 619/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 619/QĐ-BTTTT chỉ định phòng đo kiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 619/QĐ-BTTTT chỉ định phòng đo kiểm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu619/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Thành Hưng
        Ngày ban hành13/05/2009
        Ngày hiệu lực13/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 619/QĐ-BTTTT chỉ định phòng đo kiểm

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 619/QĐ-BTTTT chỉ định phòng đo kiểm