Quyết định 20/2006/QĐ-UBND

Quyết định 20/2006/QĐ-UBND về mức thu phí qua phà tuyến Long Đức (thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) - Cẩm Sơn (Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) do tỉnh Trà Vinh ban hành

Quyết định 20/2006/QĐ-UBND mức thu phí qua phà tuyến Long Đức Cẩm Sơn Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 10/2017/QĐ-UBND giá tối đa sử dụng đò phà vốn ngoài ngân sách Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 30/06/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2006/QĐ-UBND mức thu phí qua phà tuyến Long Đức Cẩm Sơn Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2006/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 24 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU PHÍ QUA PHÀ TUYẾN LONG ĐỨC (TXTV) TRÀ VINH - CẨM SƠN (MỎ CÀY) BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền của quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khoá VII - kỳ họp thứ 8 về việc phê chuẩn mức thu phí qua phà tuyến Long Đức (thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) - Cẩm Sỏn (Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu phí qua phà tuyến Long Đức (thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) - Cẩm Sơn (Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre), như sau:

+ Người đi bộ

: 1.000 đồng/người/lượt;

+ Xe đạp

: 1.000 đồng/ xe/lượt không người;

+ Xe gắn máy

: 3.000 đồng/ xe/lượt không người;

+ Xe ba gác (có hàng hóa)

: 8.000 đồng/ xe/lượt không người;

+ Xe ba gác (không có hàng hóa)

: 5.000 đồng/ xe/lượt không người;

+ Xe ôtô dưới 12 chỗ ngồi

: 20.000 đồng/ xe/lượt không người;

+ Xe ôtô từ 12 đến dưới 15 chỗ ngồi

: 25.000 đồng/ xe/lượt không người;

+ Xe ôtô từ 15 - 30 chỗ ngồi

: 30.000 đồng/ xe/lượt không người;

+ Xe ôtô trên 30 chỗ ngồi

: 35.000 đồng/ xe/lượt không người;

+ Xe tải dưới 03 tấn

: 30.000 đồng/người/lượt;

+ Xe tải từ 03 tấn đến 05 tấn

: 35.000 đồng/người/lượt;

+ Xe tải trên 05 tấn đến 10 tấn

: 40.000 đồng/người/lượt;

+ Xe tải trên 10 tấn

: 60.000 đồng/người/lượt;

- Mức thu phí trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

- Mức thu phí đối với các loại xe tải bao gồm cả xe có hàng hóa và xe không có hàng hóa.

- Mức thu phí người đi bộ đã bao gồm cả bảo hiểm hành khách.

- Trường hợp phà chạy ngoài giờ, mức thu do người thuê và chủ phà thỏa thuận nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/chuyến.

- Phải niêm yết công khai mức thu phí trên đây tại 2 đầu bến phà.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Trà Vinh căn cứ vào chức năng, thẩm quyền hướng dẫn (thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lai thu phí, thanh quyết toán, niêm yết công khai mức thu phí), theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Trà Vinh căn cứ Quyết định này thi hành.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Khiêu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2006
Ngày hiệu lực03/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2006/QĐ-UBND mức thu phí qua phà tuyến Long Đức Cẩm Sơn Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 20/2006/QĐ-UBND mức thu phí qua phà tuyến Long Đức Cẩm Sơn Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu20/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Khiêu
        Ngày ban hành24/05/2006
        Ngày hiệu lực03/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2017
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 20/2006/QĐ-UBND mức thu phí qua phà tuyến Long Đức Cẩm Sơn Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2006/QĐ-UBND mức thu phí qua phà tuyến Long Đức Cẩm Sơn Trà Vinh