Quyết định 203/QĐ.CT.UBT

Quyết định 203/QĐ.CT.UBT năm 2000 về bảng giá dịch thuật tiếng Việt Nam sang tiếng nước ngoài và ngược lại của Phòng Công chứng Nhà nước số 01 tỉnh Đồng Nai

Quyết định 203/QĐ.CT.UBT năm 2000 giá dịch tiếng Việt Nam sang tiếng nước ngoài ngược lại đã được thay thế bởi Quyết định 67/2011/QĐ-UBND mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 203/QĐ.CT.UBT năm 2000 giá dịch tiếng Việt Nam sang tiếng nước ngoài ngược lại


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/QĐ.CT.UBT

ngày 21 tháng 01 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH BẢNG GIÁ DỊCH THUẬT TIẾNG VIỆT NAM SANG TIẾNG NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỢC LẠI CỦA PHÒNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC SỐ 1 ĐỒNG NAI.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

- Căn cứ điều 52 Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/06/1994;

- Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 18/05/1996 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động công chứng Nhà nước và Thông tư số 1411/TC.CC ngày 03/10/1996 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 31/CP ngày 18/05/1996 của Chính phủ;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại công văn số 459/STP ngày 27/10/1999 và tờ trình số 673/TT.STP ngày 24/12/1999; ý kiến của Giám đốc Sở Tài chính -Vật giá tại công văn số 836/TC-VG ngày 16/12/1999;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành và cho thực hiện mức giá dịch thuật tiếng Việt Nam sang tiếng nước ngoài và ngược lại của Phòng Công chứng Nhà nước số 1 - tỉnh Đồng Nai đối với trang giấy khổ A4 theo bảng giá cụ thể đính kèm.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá phối hợp với Sở Tư pháp, Cục thuế hướng dẫn Phòng Công chứng Nhà nước số 1 niêm yết công khai mức giá trên, thực hiện việc thu, quản lý, sử dụng, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách và quyết toán theo qui định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục thuế, Trưởng phòng Công chứng Nhà nước số 1, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu, trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Kim Nguyên

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 203/QĐ.CT.UBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu203/QĐ.CT.UBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2000
Ngày hiệu lực21/01/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 203/QĐ.CT.UBT

Lược đồ Quyết định 203/QĐ.CT.UBT năm 2000 giá dịch tiếng Việt Nam sang tiếng nước ngoài ngược lại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 203/QĐ.CT.UBT năm 2000 giá dịch tiếng Việt Nam sang tiếng nước ngoài ngược lại
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu203/QĐ.CT.UBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐặng Thị Kim Nguyên
        Ngày ban hành21/01/2000
        Ngày hiệu lực21/01/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2012
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 203/QĐ.CT.UBT năm 2000 giá dịch tiếng Việt Nam sang tiếng nước ngoài ngược lại

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 203/QĐ.CT.UBT năm 2000 giá dịch tiếng Việt Nam sang tiếng nước ngoài ngược lại