Quyết định 209/QĐ-UBND

Quyết định 209/QĐ-UBND năm 2010 quy định tạm thời mức thu một phần viện phí kỹ thuật đo độ loãng xương do Tỉnh Quảng Bình ban hành

Quyết định 209/QĐ-UBND 2010 mức thu một phần viện phí kỹ thuật đo độ loãng xương Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 09/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở khám chữa bệnh nhà nước Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 26/03/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 209/QĐ-UBND 2010 mức thu một phần viện phí kỹ thuật đo độ loãng xương Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 28 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ KỸ THUẬT ĐO ĐỘ LOÃNG XƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của liên Bộ: Y tế - Tài chính - Lao động TB - XH về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động TBXH - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Xét đề nghị của Sở Y tế và đề nghị của Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới tại Tờ trình số 642/TTr-BV ngày 15 tháng 12 năm 2009 về việc duyệt giá thu một phần viện phí đối với kỹ thuật đo độ loãng xương bằng siêu âm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 48/TC-GCS ngày 15 tháng 01 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định tạm thời mức thu một phần viện phí kỹ thuật đo độ loãng xương bằng siêu âm của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh là 70.000 đồng/lần.

Mức thu trên đã bao gồm chi phí vật tư tiêu hao, áp dụng đối với các cơ sở khám chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật này trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo quy định phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế và Sở Y tế.

Điều 2. Thời gian áp dụng kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2010 cho đến khi có quy định mới.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Y tế; Thủ trưởng các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đảng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 209/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu209/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2010
Ngày hiệu lực28/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/03/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 209/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 209/QĐ-UBND 2010 mức thu một phần viện phí kỹ thuật đo độ loãng xương Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 209/QĐ-UBND 2010 mức thu một phần viện phí kỹ thuật đo độ loãng xương Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu209/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Đảng
        Ngày ban hành28/01/2010
        Ngày hiệu lực28/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/03/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 209/QĐ-UBND 2010 mức thu một phần viện phí kỹ thuật đo độ loãng xương Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 209/QĐ-UBND 2010 mức thu một phần viện phí kỹ thuật đo độ loãng xương Quảng Bình