Quyết định 2116/QĐ-UBND

Quyết định 2116/QĐ-UBND năm 2013 đính chính Quyết định 1177/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2116/QĐ-UBND năm 2013 đính chính Quyết định 1177/QĐ-UBND Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2116/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 1177/QĐ-UBND NGÀY 08/7/2013 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 187/TTr-STP ngày 20/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Đính chính Điều 1 của Quyết định 1177/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND tỉnh Bình Phước ban hành hết hiệu lực như sau: "…gồm có 11 chỉ thị và 104 Quyết định", đính chính lại thành: "gồm có 11 chỉ thị và 103 Quyết định".

2. Đưa Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ngày 28/8/2008 của UBND tỉnh về việc áp dụng mức phụ cấp đặc thù cho lực lượng công an xã ra khỏi danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP, Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TTTU; TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Như Điều 2;
- LĐVP, P.NC-NgV;
- Lưu: VT, H26, 29/10.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2116/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2116/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2013
Ngày hiệu lực08/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2116/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2116/QĐ-UBND năm 2013 đính chính Quyết định 1177/QĐ-UBND Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2116/QĐ-UBND năm 2013 đính chính Quyết định 1177/QĐ-UBND Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2116/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành08/11/2013
       Ngày hiệu lực08/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2116/QĐ-UBND năm 2013 đính chính Quyết định 1177/QĐ-UBND Bình Phước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2116/QĐ-UBND năm 2013 đính chính Quyết định 1177/QĐ-UBND Bình Phước

          • 08/11/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 08/11/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực