Quyết định 236/QĐ-UBND

Quyết định 236/QĐ-UBND năm 2010 về công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 236/QĐ-UBND công bố bổ sung thủ tục hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 236/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 2 tháng 2 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Công văn số 1223/VPCP-TCCV ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của  Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án 30;
Xét đề nghị của Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Tổ trưởng Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang.

(Đính kèm danh mục và nội dung TTHC)

Điều 2. Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh cập nhật những thủ tục hành chính nêu tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định này vào Bộ TTHC chung của tỉnh và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Thời hạn cập nhật thủ tục hành chính chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh Hậu Giang lập danh mục TTHC của các đơn vị được công bố bổ sung, đề nghị Tổ Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ để đưa vào cơ sở dữ liệu chung của cả nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan Ban, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổ CTCT Trung ương;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TCT30.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Chắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 236/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu236/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2010
Ngày hiệu lực02/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 236/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 236/QĐ-UBND công bố bổ sung thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 236/QĐ-UBND công bố bổ sung thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu236/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýHuỳnh Minh Chắc
        Ngày ban hành02/02/2010
        Ngày hiệu lực02/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 236/QĐ-UBND công bố bổ sung thủ tục hành chính

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 236/QĐ-UBND công bố bổ sung thủ tục hành chính

            • 02/02/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/02/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực