Quyết định 2373/2000/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 2373/2000/QĐ-BKHCNMT về quản lý mã số vạch do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Quyết định 2373/2000/QĐ-BKHCNMT quản lý mã số vạch đã được thay thế bởi Quyết định 2543/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2015 và được áp dụng kể từ ngày 29/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 2373/2000/QĐ-BKHCNMT quản lý mã số vạch


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2373/2000/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 2373/2000/QĐ-BKHCNMT NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC QUẢN LÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại Thông báo 161/TB-VPCP ngày 27/11/2000 giao cho Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường thực hiện nhiệm vụ quản lý mã số mã vạch;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các công việc dưới đây:

- Tiếp tục tổ chức cấp mã số theo các Tiêu chuẩn Việt Nam về mã số mã vạch vật phẩm cho các doanh nghiệp có nhu cầu và thực hiện đăng ký theo dõi.

- Chuẩn bị các văn bản cần thiết trình Bộ Tài chính về việc ban hành lệ phí cấp mã số mã vạch. Trong khi chưa có quy định của Bộ Tài chính, không thu lệ phí cấp mã số mã vạch.

- Tổ chức mạng lưới ở các vùng kinh tế trọng yếu (Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh) để phục vụ việc cấp mã số (tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký, thống kê theo dõi, cung cấp thông tin).

Điều 2: Giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục làm đầu mối trong công tác quan hệ quốc tế về hoạt động mã số mã vạch; là đại diện của Việt Nam tại Tổ chức Mã số Vật phẩm Quốc tế (EAN-International) theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3395/QHQT ngày 23/6/1995 của Văn phòng Chính phủ.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chuẩn bị các văn bản cần thiết để đề nghị các Cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng ngân sách Nhà nước để đóng niên liễm tham gia Tổ chức Mã số Vật phẩm Quốc tế. Trong khi chờ Quyết định của Cơ quan có thẩm quyền, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đóng niên liễm bằng nguồn kinh phí tự có do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tự cân đối và báo cáo Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điều 3: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp, các cơ quan sự nghiệp kỹ thuật và các tổ chức khác triển khai áp dụng mã số mã vạch và thực hiện các công việc cần thiết để đẩy mạnh hoạt động này.

Điều 4: Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Bùi Mạnh Hải

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2373/2000/QĐ-BKHCNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2373/2000/QĐ-BKHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2000
Ngày hiệu lực01/12/2000
Ngày công báo22/01/2001
Số công báoSố 3
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2015
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2373/2000/QĐ-BKHCNMT

Lược đồ Quyết định 2373/2000/QĐ-BKHCNMT quản lý mã số vạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2373/2000/QĐ-BKHCNMT quản lý mã số vạch
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2373/2000/QĐ-BKHCNMT
       Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
       Người ký***, Bùi Mạnh Hải
       Ngày ban hành01/12/2000
       Ngày hiệu lực01/12/2000
       Ngày công báo22/01/2001
       Số công báoSố 3
       Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2015
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2373/2000/QĐ-BKHCNMT quản lý mã số vạch

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2373/2000/QĐ-BKHCNMT quản lý mã số vạch