Quyết định 241/2006/QĐ-UBND

Quyết định 241/2006/QĐ-UBND sửa đổi quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư đã được kèm theo Quyết định 01/2002/QĐ-UB và Quyết định 65/2005/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 241/2006/QĐ-UBND sửa đổi quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 241/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ ÁP DỤNG HÌNH THỨC MUA NHÀ ĐÃ XÂY DỰNG HOẶC THEO HÌNH THỨC ĐẶT HÀNG MUA NHÀ ĐỂ PHỤC VỤ DI DÂN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2002/QĐ-UB NGÀY 04/2/2002 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2005/QĐ-UB NGÀY 04/5/2005 CỦA UBND THÀNH PHỐ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu;
Căn cứ Nghị định số 16/2005//NĐ-CP ngày 07/2/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 98/2003/TT-BTC ngày 14/10/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 04/01/2003 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư;
Căn cứ Quyết định số 198/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách uỷ thác cho Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội để đầu tư xây dựng và đặt hàng mua nhà tái định cư;
Căn cứ Quyết định số 65/2005/QĐ-UB ngày 04/5/2005 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư đã được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 04/2/2002 của UBND Thành phố;
Xét Tờ trình số 4358/TTr-LN-KHĐT-TC-XD-TNMTNĐ ngày 19/9/2006 của Liên Sở: Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính - Xây dựng - Tài nguyên Môi trường và Nhà đất về việc chi phí quản lý hoạt động mua nhà hoặc đặt hàng mua nhà áp dụng Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 04/1/2002 và Quyết định số 65/2005/QĐ-UB ngày 04/5/2005 của UBND Thành phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tại Tờ trình số 1048/TTr-KH&ĐT ngày 26/12/2006;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi mục e khoản 5 Điều 1 Quyết định số 65/2005/QĐ-UB ngày 04/5/2005 của UBND thành phố Hà Nội như sau:

Bên mua nhà, đặt hàng mua nhà được cấp kinh phí để phục vụ bộ máy của mình khi triển khai hoạt động mua nhà, đặt hàng mua nhà. Nguồn vốn kinh phí này nằm trong định mức chi phí quản lý dự án và có giá trị bằng 5% chi phí ban quản lý dự án được quy định tại bảng II.1 Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng (tính trên cơ sở chi phí xây dựng và thiết bị đối với đặt hàng mua nhà hoặc giá trị hợp đồng đối với mua nhà đã xây dựng). Kinh phí này được sử dụng như chi phí Ban quản lý dự án và được hạch toán theo Thông tư số 98/2003/TT-BTC ngày 14/10/2003 của Bộ Tài chính.”

Điều 2. Những nội dung không sửa đổi thực hiện theo Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 04/1/2002 và Quyết định số 65/2005/QĐ-UB ngày 04/5/2005 của UBND Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND quận, huyện; Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 241/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu241/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2006
Ngày hiệu lực08/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 241/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 241/2006/QĐ-UBND sửa đổi quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 241/2006/QĐ-UBND sửa đổi quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu241/2006/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
     Người kýĐỗ Hoàng Ân
     Ngày ban hành29/12/2006
     Ngày hiệu lực08/01/2007
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 241/2006/QĐ-UBND sửa đổi quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 241/2006/QĐ-UBND sửa đổi quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà

         • 29/12/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/01/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực