Quyết định 245/2005/QĐ-UBND

Quyết định 245/2005/QĐ-UBND về mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô và phí tạm dừng, đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 245/2005/QĐ-UBND mức thu phí trông giữ xe đạp máy ô tô phí tạm dừng đỗ xe ô tô địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 64/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản không còn phù hợp với Luật Phí lệ phí Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 245/2005/QĐ-UBND mức thu phí trông giữ xe đạp máy ô tô phí tạm dừng đỗ xe ô tô địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 245/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2005 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH MỨC THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ VÀ PHÍ TẠM DỪNG, ĐỖ XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/07/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 7776/TC-BVG ngày 27/09/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2005/NQ-HĐND ngày 26/12/2005 của Hội đồng nhân dân thành phố;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô và phí tạm dừng, đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố như sau:

1/ Mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô :

1.1 Xe đạp, xe máy:

a/ Các điểm giữ xe ở các bệnh viện, trường học, công sở, chợ, chung cư:

+ Xe đạp: 500 đồng/lượt/ngày; 1.000 đồng/lượt/đêm.

+ Xe máy: 1.000 đồng/lượt/ngày; 2.000 đồng/lượt/đêm.

+ Bảng giá xe tháng tại chung cư: không quá 30.000 đồng/tháng (do Ban quản lý chung cư thỏa thuận với cộng đồng dân cư tại chung cư).

b/ Các điểm giữ xe tại khu vui chơi, giải trí, địa điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, nhà hàng, khách sạn, vũ trường, rạp hát, các chợ Bến Thành, An Đông, Bình Tây, Kim Biên:

+ Xe đạp: 1.000 đồng/lượt/ngày; 2.000 đồng/lượt/đêm.

+ Xe máy: 2.000 đồng/lượt/ngày; 3.000 đồng/lượt/đêm.

1.2. Ô tô:

Lượt trong ngày

Tháng

Loại

Mức thu

Loại

Mức thu

4 chỗ

5.000 đồng

< 7 chỗ

150.000 đồng

4 - 15 chỗ

7.000 đồng

> 7 đến 16 chỗ

210.000 đồng

> 15 chỗ

10.000 đồng

 

 

 

Đối với các điểm, bãi trông giữ xe ô tô có điều kiện trông giữ những xe ô tô có chất lượng cao, yêu cầu về điều kiện phục vụ cao hơn những điều kiện trông giữ thông thường và các điểm, bãi trông giữ xe tại các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa mà khách tham quan có nhu cầu gửi xe nhiều giờ thì có thể sử dụng hệ số điều chỉnh từ 1 đến 2 đối với những trường hợp có nhu cầu. Cụ thể:

Lượt trong ngày

Tháng

Loại

Mức thu

Loại

Mức thu

4 chỗ

10.000 đồng

< 7 chỗ

300.000 đồng

4 - 15 chỗ

14.000 đồng

> 7 đến 16 chỗ

420.000 đồng

> 15 chỗ

20.000 đồng

 

 

 

 

 

2/ Phí tạm dừng, đỗ ô tô:

Mức thu: 5.000 đồng/xe/lần tạm dừng và 100.000 đồng/xe/tháng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006, bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính thành phố, Cục trưởng Cục thuế thành phố, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Giao thông Công chính, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Ban An toàn giao thông thành phố, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự Công an thành phố, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Bộ Tài chính
- TT/TU, TT/HĐND.TP
- TT/UB
- VP/HĐ-UB: CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu (TM/O)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Hữu Tín

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 245/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu245/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2005
Ngày hiệu lực01/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 245/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 245/2005/QĐ-UBND mức thu phí trông giữ xe đạp máy ô tô phí tạm dừng đỗ xe ô tô địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 245/2005/QĐ-UBND mức thu phí trông giữ xe đạp máy ô tô phí tạm dừng đỗ xe ô tô địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu245/2005/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýNguyễn Hữu Tín
     Ngày ban hành30/12/2005
     Ngày hiệu lực01/01/2006
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 245/2005/QĐ-UBND mức thu phí trông giữ xe đạp máy ô tô phí tạm dừng đỗ xe ô tô địa bàn thành phố Hồ Chí Minh