Quyết định 2470/QĐ-UBND

Quyết định 2470/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2470/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2470/QĐ-UBND

Thanh a, ngày 04 tng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND ngày 04/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, kỳ họp thứ 10 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 143/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 14;

Căn cứ Nghị quyết số 87/2014/NQ-HĐND ngày 04/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, kỳ họp thứ 10 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 07/NQ-HĐNDK14 ngày 20/7/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 3 về chính sách ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng cao;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết đnh s: 2470/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 ca UBND tnh Thanh Hóa)

Số TT

Số, hiu, ngày ban hành

Trích yếu văn bn

do n bn bị bãi bỏ

Thi đim hết hiu lc

Ghi chú

1

Quyết định số 798/2010/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa

Về chính sách thu hút người có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách hỗ trợ đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn.

Đã hoàn thành mục tiêu đề ra và không còn phù hợp với thực tế

Kể từ ngày Quyết định hủy bỏ có hiệu lực

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

2

Quyết định số 1951/2000/QĐ-UB ngày 11/8/2000 của UBND tỉnh Thanh Hóa

Về việc ban hành quy định chính sách ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng cao.

Do không còn phù hợp với thực tế

Kể từ ngày Quyết định hủy bỏ có hiệu lực

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2470/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2470/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2014
Ngày hiệu lực04/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2470/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2470/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2470/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2470/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýTrịnh Văn Chiến
       Ngày ban hành04/08/2014
       Ngày hiệu lực04/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2470/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2470/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Thanh Hóa

           • 04/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực