Quyết định 248/2004/QĐ-UB

Quyết định 248/2004/QĐ-UB quy định mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động thực hiện nghĩa vụ lao động công ích do thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 248/2004/QĐ-UB mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động nghĩa vụ lao động công ích Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 10/2007/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 248/2004/QĐ-UB Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 248/2004/QĐ-UB mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động nghĩa vụ lao động công ích Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 248/2004/QĐ-UB

TP. Cần Thơ, ngày 08 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

“V/V QUY ĐỊNH MỨC TIỀN ĐÓNG THAY CHO MỖI NGÀY CÔNG HUY ĐỘNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích ngày 3/9/1999;

Căn cứ Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích;

Căn cứ Công văn số 3413/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 5/10/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Tư pháp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, quy định mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động thực hiện nghĩa vụ lao động công ích theo kế hoạch sử dụng lao động công ích hàng năm đã được phê duyệt đối với người không trực tiếp lao động mà không có người làm thay là 7.000 đ (bảy nghìn đồng) /ngày công lao động.

Mức thu nêu trên không phân biệt nam, nữ trong độ tuổi theo quy định của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích.

Việc huy động thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm ở từng địa phương phải theo kế hoạch của UBND thành phố trên cơ sở HĐND thành phố phê duyệt. Không được huy động và sử dụng ngày công lao động cao hơn Pháp lệnh quy định và ngoài kế hoạch được duyệt, trừ trường hợp huy động trong tình hình khẩn cấp theo Điều 4 của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích.

Điều 2. UBND xã, phường, thị trấn lập sổ theo dõi thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm của công dân cư trú trên địa bàn và báo cáo UBND quận, huyện. UBND quận, huyện kiểm tra, báo cáo về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo về UBND thành phố, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, kiểm tra và lập kế hoạch sử dụng quỹ ngày công lao động công ích của địa phương.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành quy định quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước trong thu, chi tiền nghĩa vụ lao động công ích. Việc quản lý và sử dụng quỹ ngày công lao động công ích phải đảm bảo đúng mục đích, dân chủ và công khai.

Điều 3. Những đối tượng được miễn, tạm miễn tham gia lao động công ích trong thời gian có lệnh huy động được thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích.

Điều 4. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp, các cơ quan Báo, Đài trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền phổ biến Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các đối tượng có liên quan hiểu và tự giác chấp hành.

Điều 5. Giám đốc Sở Tài chính cùng với Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương việc thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu được từ nghĩa vụ lao động công ích theo quy định của Pháp lệnh và thường xuyên kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 24/2000/QĐ-UB ngày 20/3/2000 của UBND tỉnh Cần Thơ về việc quy định mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động thực hiện nghĩa vụ lao động công ích.

Điều 7. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN -TP.HCM)
- Cục kiểm tra văn bản - BTP
- Ban TV.TU, TT.HĐND TP,
- Thành viên UBND TP
- MTTQ TP và các đoàn thể
- Các Sở, Ban, Ngành tp
- Các cơ quan báo đài TW, địa phương
- Lưu TTLT.
QĐ-UB lao động công ích

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 248/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu248/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2004
Ngày hiệu lực23/06/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 248/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 248/2004/QĐ-UB mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động nghĩa vụ lao động công ích Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 248/2004/QĐ-UB mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động nghĩa vụ lao động công ích Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu248/2004/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
       Người kýVõ Thanh Tòng
       Ngày ban hành08/06/2004
       Ngày hiệu lực23/06/2004
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2007
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 248/2004/QĐ-UB mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động nghĩa vụ lao động công ích Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 248/2004/QĐ-UB mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động nghĩa vụ lao động công ích Cần Thơ