Quyết định 25/2014/QĐ-UBND

Quyết định 25/2014/QĐ-UBND quy định giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa cải tạo, xây dựng lại sử dụng vào mục đích kinh doanh do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2014/QĐ-UBND giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa cải tạo xây dựng Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2014/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHƯA CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại sử dụng vào mục đích kinh doanh do Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở quản lý, như sau:

Giá cho thuê nhà sử dụng vào mục đích kinh doanh (đồng/m2/tháng) = Đơn giá chuẩn x Hệ số sinh lợi K’

Trong đó:

- Đơn giá chuẩn là giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa cải tạo, xây dựng lại quy định tại Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Hệ số sinh lợi K’

Tuyến đường

Hệ số sinh lợi K’

Đường 1 tháng 5

10

Đường 2 tháng 9

7

Đường 30 tháng 4

7

Đường Bạch Đằng

24

Đường Nguyễn Huệ

7

Đường Phạm Hùng

7

(Giá cho thuê trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 100/QĐ-UBT ngày 07/02/1994 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành tạm thời giá cho thuê nhà kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và được đăng Công báo tỉnh./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2014
Ngày hiệu lực15/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2014/QĐ-UBND giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa cải tạo xây dựng Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 25/2014/QĐ-UBND giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa cải tạo xây dựng Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu25/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýTrương Văn Sáu
       Ngày ban hành05/12/2014
       Ngày hiệu lực15/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 25/2014/QĐ-UBND giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa cải tạo xây dựng Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2014/QĐ-UBND giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa cải tạo xây dựng Vĩnh Long