Quyết định 2502/2007/QĐ-UBND

Quyết định 2502/2007/QĐ-UBND điều chỉnh Đơn giá chi tiết bồi thường về di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 2502/2007/QĐ-UBND điều chỉnh Đơn giá chi tiết bồi thường đã được thay thế bởi Quyết định 1325/2008/QĐ-UBND Đơn giá bồi thường nhà ở, công trình và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 2502/2007/QĐ-UBND điều chỉnh Đơn giá chi tiết bồi thường


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2502/2007/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐƠN GIÁ CHI TIẾT BỒI THƯỜNG VỀ DI CHUYỂN MỒ MẢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về Quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về Đất đai;
Căn cứ Quyết định số 765/2007/QĐ-UBND ngày 22/5/2007 của UBND tỉnh về ban hành đơn giá chi tiết bồi thường nhà ở, vật kiến trúc, di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 814/SXD-KTKH ngày 10/12/2007 về Điều chỉnh đơn giá bồi thường di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bãi bỏ mục D – Mồ mả trong đơn giá chi tiết bồi thường nhà ở, vật kiến trúc, di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 765/2007/QĐ-UBND ngày 22/5/2007 của UBND tỉnh.

2. Ban hành bổ sung đơn giá chi tiết bồi thường về di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như biểu chi tiết kèm theo.

Điều 2.

1. Các dự án đầu tư xây dựng mà phương án bồi thường về di chuyển mồ mả đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi Quyết định này có hiệu lực thì không được áp dụng theo đơn giá này, việc bổ sung, xử lý cụ thể về bồi thường di chuyển mồ mả tiếp theo của dự án vẫn thực hiện theo đơn giá cũ.

2. Các dự án đầu tư xây dựng mà phương án bồi thường về di chuyển mồ mả đang tiến hành thống kê, lập, thẩm định và chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì áp dụng theo đơn giá này.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị sản xuất, kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

ĐƠN GIÁ CHI TIẾT BỒI THƯỜNG

VỀ DI CHUYỂN MỒ MẢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2502/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Danh mục

Đơn vị

Đơn giá (đồng)

1

Mộ đất vô chủ

Ngôi

2.600.000

2

Mộ đất có chủ

Ngôi

2.800.000

3

Mộ xây chưa cải táng

Ngôi

3.570.000

4

Mộ xây đã cải táng

Ngôi

3.000.000

Ghi chú:

1. Đơn giá bồi thường di chuyển mồ mả, mức bồi thường được tính cho chi phí về đất đai, đào, bốc, di chuyển, xây dựng lại và các chi phí khác như: tiểu, quách, bia đá khắc tên (đối với mộ có chủ), hương hoa, tiền vàng …

2. Đối với các loại mộ (vô chủ hay có chủ), dù ở vị trí cũ là mộ đất, chưa cải táng thì khi di chuyển đến vị trí mới phải được xây dựng lại theo quy định. Đơn giá trên đã tính đến chi phí xây dựng như; Xây móng, xây tường, xây vòm bằng gạch chỉ, trát, láng …

3. Đối với mồ mả có ốp, lát, mái các loại, hàng rào xung quanh … thì được tính bổ sung theo quy định.

4. Đối với mộ đất vô chủ khi đào, bốc di chuyển đến vị trí mới thì các tổ chức, cá nhân thực hiện việc này phải lập hồ sơ như: Địa điểm chôn mộ trước khi chuyển đến vị trí mới, các hiện vật kèm theo … và bàn giao cho quản trang hoặc chính quyền địa phương quản lý.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2502/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2502/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2502/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2502/2007/QĐ-UBND điều chỉnh Đơn giá chi tiết bồi thường


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2502/2007/QĐ-UBND điều chỉnh Đơn giá chi tiết bồi thường
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2502/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýNguyễn Văn Thành
       Ngày ban hành18/12/2007
       Ngày hiệu lực28/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2008
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2502/2007/QĐ-UBND điều chỉnh Đơn giá chi tiết bồi thường

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2502/2007/QĐ-UBND điều chỉnh Đơn giá chi tiết bồi thường