Quyết định 27/2001/QĐ-UB

Quyết định 27/2001/QĐ-UB về bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước

Quyết định 27/2001/QĐ-UB bổ sung Quy chế hoạt động Chi cục Kiểm lâm Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 39/2007/QĐ-UBND hủy bỏ quyết định về Chi cục Kiểm lâm Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 31/08/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2001/QĐ-UB bổ sung Quy chế hoạt động Chi cục Kiểm lâm Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2001/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 25 tháng 04 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH BÌNH PHƯỚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

Căn cứ Quyết định số 136/1999/QĐ-UB ngày 14/6/1999 của UBND tỉnh v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh và Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung Điều 5 Bản quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước (được ban hành kèm theo Quyết định số 136/1999/QĐ-UBND ngày 14/6/1999 của UBND tỉnh) như sau:

5. Căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu công việc trong từng giai đoạn và chỉ đạo của UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh có trách nhiệm phù hợp với Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh lập phương án bố trí lại biên chế lực lượng kiểm lâm giữa các Hạt, Đội kiểm lâm một cách hợp lý, nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ rừng. Biên chế cụ thể của các Hạt, Đội kiểm lâm cơ động do UBND tỉnh xem xét quyết định.

6. Thực hiện việc luân chuyển công chức kiểm lâm ở các hạt kiểm lâm, đội kiểm lâm cơ động ít nhất mỗi năm một lần. Đối với công chức đang phấn đấu vào Đảng, công chức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì có thể được xem xét trước khi ra quyết định điều chuyển.

Việc luân chuyển công chức kiểm lâm trên địa bàn tỉnh do Chi cục trưởng quyết định sau khi thỏa thuận bằng văn bản với Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND các huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2001
Ngày hiệu lực10/05/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/08/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 27/2001/QĐ-UB bổ sung Quy chế hoạt động Chi cục Kiểm lâm Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2001/QĐ-UB bổ sung Quy chế hoạt động Chi cục Kiểm lâm Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2001/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Tuấn Hưng
       Ngày ban hành25/04/2001
       Ngày hiệu lực10/05/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/08/2007
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 27/2001/QĐ-UB bổ sung Quy chế hoạt động Chi cục Kiểm lâm Bình Phước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2001/QĐ-UB bổ sung Quy chế hoạt động Chi cục Kiểm lâm Bình Phước