Quyết định 39/2007/QĐ-UBND

Quyết định 39/2007/QĐ-UBND hủy bỏ các quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục kiểm lâm do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2007/QĐ-UBND hủy bỏ quyết định về Chi cục Kiểm lâm Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 21 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27/3/2007 của liên Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước, gồm:

1. Quyết định số 136/1999/QĐ-UB ngày 14/6/1999 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước.

2. Quyết định số 27/2001/QĐ-UB ngày 25/4/2001 của UBND tỉnh về việc bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước.

3. Quyết định số 97/2001/QĐ-UB ngày 25/12/2001 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 6, Điều 1, Quyết định số 27/2001/QĐ-UB ngày 25/4/2001 của UBND tỉnh về việc bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước.

Lý do: Không còn phù hợp với nội dung Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm và thẩm quyền ban hành theo Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Nguyễn Tấn Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2007
Ngày hiệu lực31/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2007/QĐ-UBND hủy bỏ quyết định về Chi cục Kiểm lâm Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 39/2007/QĐ-UBND hủy bỏ quyết định về Chi cục Kiểm lâm Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu39/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Tấn Hưng
       Ngày ban hành21/08/2007
       Ngày hiệu lực31/08/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 39/2007/QĐ-UBND hủy bỏ quyết định về Chi cục Kiểm lâm Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2007/QĐ-UBND hủy bỏ quyết định về Chi cục Kiểm lâm Bình Phước

           • 21/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực