Quyết định 97/2001/QĐ-UB

Quyết định 97/2001/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 27/2001/QĐ-UB về bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước

Quyết định 97/2001/QĐ-UB sửa đổi quy chế tổ chức Chi cục Kiểm lâm Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 39/2007/QĐ-UBND hủy bỏ quyết định về Chi cục Kiểm lâm Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 31/08/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 97/2001/QĐ-UB sửa đổi quy chế tổ chức Chi cục Kiểm lâm Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/2001/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 25 tháng 12 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI KHOẢN 6 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2001/QĐ-UB NGÀY 25/04/2001 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH BÌNH PHƯỚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

Căn cứ Quyết định số 27/2001/QĐ-UB ngày 25/04/2001 của UBND tỉnh về việc bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tại Công văn số 115/CV.TCCQ ngày 28/8/2001 về việc đề xuất việc luân chuyển công chức kiểm lâm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi khoản 6 Điều 1 Quyết định số 27/2001/QĐ-UB ngày 25/04/2001 của UBND tỉnh về việc “Bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước” như sau:

Hàng năm hoặc 2 năm có thể thực hiện luân chuyển công chức giữa các Hạt với nhau, giữa Hạt với Đội và ngược lại. Thời gian, kế hoạch do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Trưởng ban TCCQ tỉnh trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 2: Các ông (bà) Chánh Văn Phòng, UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND các huyện, thị, các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu97/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2001
Ngày hiệu lực25/12/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/08/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 97/2001/QĐ-UB sửa đổi quy chế tổ chức Chi cục Kiểm lâm Bình Phước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 97/2001/QĐ-UB sửa đổi quy chế tổ chức Chi cục Kiểm lâm Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu97/2001/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Tuấn Hưng
       Ngày ban hành25/12/2001
       Ngày hiệu lực25/12/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/08/2007
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 97/2001/QĐ-UB sửa đổi quy chế tổ chức Chi cục Kiểm lâm Bình Phước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 97/2001/QĐ-UB sửa đổi quy chế tổ chức Chi cục Kiểm lâm Bình Phước