Quyết định 27/2006/QĐ-UBND

Quyết định 27/2006/QĐ-UBND bổ sung Điều 2 Quyết định 2464/1999/QĐ-UBT về mức thu phí chợ (hoa chi) trong tỉnh Trà Vinh

Quyết định 27/2006/QĐ-UBND bổ sung 2464/1999/QĐ-UBT mức thu phí chợ Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 2116/QĐ-UBND 2018 quyết định pháp luật do Ủy ban tỉnh ban hành hết hiệu lực Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 29/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2006/QĐ-UBND bổ sung 2464/1999/QĐ-UBT mức thu phí chợ Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2006/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 20 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2464/1999/QĐ-UBT NGÀY 30/12/1999 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 2464/1999/QĐ-UBT ngày 30/12/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu phí chợ (hoa chi) trong tỉnh Trà Vinh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 192/STC ngày 17/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Điều 2 Quyết định số 2464/1999/QĐ-UBT ngày 30/12/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu phí chợ (hoa chi) trong tỉnh Trà Vinh, như sau:

“Điều 2.

…Riêng Ban Quản lý chợ thị xã Trà Vinh được trích lại 100% phí hoa chi chợ thị xã Trà Vinh, để thực hiện quyền tự chủ theo cơ chế đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu ….”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh; Chủ tịch UBND thị xã Trà Vinh và Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Khiêu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2006
Ngày hiệu lực01/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/10/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2006/QĐ-UBND bổ sung 2464/1999/QĐ-UBT mức thu phí chợ Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 27/2006/QĐ-UBND bổ sung 2464/1999/QĐ-UBT mức thu phí chợ Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu27/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Khiêu
        Ngày ban hành20/06/2006
        Ngày hiệu lực01/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/10/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 27/2006/QĐ-UBND bổ sung 2464/1999/QĐ-UBT mức thu phí chợ Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2006/QĐ-UBND bổ sung 2464/1999/QĐ-UBT mức thu phí chợ Trà Vinh