Quyết định 2779/QĐ-UBND

Quyết định 2779/QĐ-UBND năm 2014 quy định giá đất tái định cư đường 5,5m thuộc Khu Tiểu dự án phục vụ tái định cư cho việc xây dựng cầu đường bộ Nam Ô do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2779/QĐ-UBND 2014 giá đất tái định cư xây dựng cầu đường bộ Nam Ô Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2779/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ ĐƯỜNG 5, 5 M THUỘC KHU TIỂU DỰ ÁN PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ CHO VIỆC XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BỘ NAM Ô

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố Đà Nẵng tại Báo cáo số 74/BC-HĐTĐGĐ ngày 23 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá đất tái định cư hộ chính đường 5, 5m thuộc Khu Tiểu dự án phục vụ tái định cư cho việc xây dựng cầu đường bộ Nam Ô áp dụng cho các hộ giải tỏa theo mặt bằng Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng là 620. 000 đồng/m2 (Sáu trăm hai mươi ngàn đồng/m2).

Điều 2. Các quy định khác:

1. Đối với các lô đất có vị trí thuận lợi: thực hiện theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng.

2. Trường hợp theo quy hoạch, lô đất tại ngã ba, ngã tư nếu có phần diện tích khoảng lùi bên hông thì được nhân (x) hệ số 0, 5 trên giá trị phần diện tích đất bị lùi.

3. Giá đất tái định cư hộ phụ thực hiện theo nội dung Quyết định số 5151/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 và Công văn số 5711/UBND-QLĐBGT ngày 31/7/2012 của UBND thành phố trên cơ sở giá đất tái định cư hộ chính quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho các cơ quan có liên quan:

1. Ban Quản lý các dự án Phát triển đô thị Đà Nẵng có trách nhiệm phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố trong vòng 7 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này để tổ chức giao nhận đất thực tế bố trí cho dân.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan để nhận bàn giao đất tái định cư.

- Thực hiện công khai, niêm yết sơ đồ tất cả các lô đất bố trí tái định cư và đơn giá đất quy định tại Điều 1 Quyết định này.

- Tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ thuộc diện tái định cư sớm làm thủ tục nhận đất, giao đất ở theo chỉ đạo của UBND thành phố để ổn định cuộc sống; đồng thời lập thủ tục thu tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách Nhà nước và phối hợp với UBND quận Liên Chiểu làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Điều 4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Liên Chiểu có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố trong việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, Trưởng ban Ban Quản lý dự án hạ tầng giao thông đô thị, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Các PCT UBND tp;
- Cục Thuế tp;
- VP UBND tp: phòng QLĐBGT;
- Lưu VT, KTTH.

CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2779/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2779/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2014
Ngày hiệu lực05/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2779/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2779/QĐ-UBND 2014 giá đất tái định cư xây dựng cầu đường bộ Nam Ô Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2779/QĐ-UBND 2014 giá đất tái định cư xây dựng cầu đường bộ Nam Ô Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2779/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýVăn Hữu Chiến
        Ngày ban hành05/05/2014
        Ngày hiệu lực05/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2779/QĐ-UBND 2014 giá đất tái định cư xây dựng cầu đường bộ Nam Ô Đà Nẵng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2779/QĐ-UBND 2014 giá đất tái định cư xây dựng cầu đường bộ Nam Ô Đà Nẵng

         • 05/05/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/05/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực