Quyết định 28/2007/QĐ-UBND

Quyết định 28/2007/QĐ-UBND về giá bán nước sạch tại thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện: Krông Búk, Krông Pắk, Ea Súp, Lắk do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định 28/2007/QĐ-UBND giá bán nước sạch thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 21/2011/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 05/09/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2007/QĐ-UBND giá bán nước sạch thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/2007/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT VÀ CÁC HUYỆN: KRÔNG BÚK, KRÔNG PẮK, EA SÚP, LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10/5/2002;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 104/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 08/11/2004 của Bộ Tài chính – Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn; Quyết định số 38/2005/QĐ-BTC ngày 30/6/2005 của Bộ Tài chính về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 928/TTr-STC ngày 05/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định giá bán nước sạch do các đơn vị cung cấp tại thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện: Krông Búk, Krông Pắk, Ea Súp, Lắk cho các mục đích sử dụng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng/m3

Mục đích sử dụng nước sạch

Thành phố Buôn Ma Thuột

Huyện Krông Búk

Huyện Krông Pắk

Huyện Ea Súp

Huyện Lắk

1- Sinh hoạt hộ dân cư

2.800

2.650

2.650

2.650

2.600

2- Cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, phục vụ mục đích công cộng

4.200

3.000

3.000

3.000

3.000

3- Đơn vị sự nghiệp

4.200

3.000

3.000

3.000

3.000

4- Các hoạt động sản xuất vật chất

4.800

3.650

3.650

3.650

3.650

5- Kinh doanh, dịch vụ

7.000

3.850

3.850

3.850

3.850

- Giá bán nước sạch trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo quy định của pháp luật); khối lượng nước tiêu thụ không hạn chế cho từng đối tượng; các đối tượng thuê nhà để ở và sử dụng nước dùng cho sinh hoạt được tính theo mức sinh hoạt của hộ dân cư.

- Hộ dân cư sử dụng nước sạch cho nhiều mục đích khác nhau, thì định mức nước sạch áp dụng tính giá nước sinh hoạt là 20m3/hộ/tháng, lượng nước sử dụng quá định mức được áp dụng theo mục đích sử dụng còn lại.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 643/2002/QĐ-UB ngày 11/3/2002 của UBND tỉnh để giá bán nước sạch của huyện Ea Súp; Quyết định số 86/2003/QĐ-UB ngày 15/7/2003 của UBND tỉnh về giá bán nước sạch do Công ty cấp thoát nước Đắk Lắk sản xuất; Quyết định số 87/2003/QĐ-UB ngày 15/7/2003 của UBND tỉnh về giá bán nước sạch do Trạm quản lý điện, nước huyện Lắk sản xuất.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Chủ tịch UBND các huyện; Krông Búk, Krông Pắk, Ea Súp, Lắk; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Website Chính phủ;
- Vụ Pháp chế, Cục QL giá – Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VB – Bộ Tư pháp;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp, Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Báo Đắk Lắk,  Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Công báo, Website tỉnh;
- Các BP: TH, VX, CN, NC, NLN;
- Lưu: VT, TM (V50b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2007
Ngày hiệu lực01/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2007/QĐ-UBND giá bán nước sạch thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2007/QĐ-UBND giá bán nước sạch thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýLữ Ngọc Cư
       Ngày ban hành22/08/2007
       Ngày hiệu lực01/09/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 28/2007/QĐ-UBND giá bán nước sạch thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2007/QĐ-UBND giá bán nước sạch thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk