Quyết định 2805/QĐ-UBND

Quyết định 2805/QĐ-UBND năm 2011 sửa đổi Quy hoạch phát triển ngành Thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 kèm theo Quyết định 4390/QĐ-UBND và 3712/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2805/QĐ-UBND sửa đổi Quy hoạch phát triển ngành Thương mại


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2805/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 31 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4390/QĐ-UBND NGÀY 14/12/2007 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3712/QĐ-UBND NGÀY 11/12/2009 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về ban hành quy chế siêu thị, trung tâm thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 1071/TTr-SCT ngày 21/7/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy hoạch phát triển ngành Thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Nội dung quy hoạch khu thương mại – dịch vụ tại Điểm d, khoản 2, Điều 1 được sửa đổi như sau”

 “Quy hoạch đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh sẽ có 11 khu thương mại - dịch vụ, tập trung tại huyện Xuân Lộc và Nhơn Trạch”.

2. Nội dung Bảng 3: Danh mục các dự án khu thương mại - dịch vụ của Phụ biểu: Danh mục các dự án đầu tư Trung tâm thương mại, Siêu thị, khu Thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được bổ sung như sau:

Bổ sung vào TT: I- HUYỆN XUÂN LỘC

- Tên dự án: Khu TMDV của đô thị mới Nhơn Trạch;

- Địa chỉ: Khu đô thị mới Nhơn Trạch;

- Mã số: TM11

- Diện tích: 144,5ha

- Năm đầu tư: 2012

Điều 2. Giao Sở Công thương có trách nhiệm cập nhật vào quy hoạch ngành thương mại và chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung bổ sung và điều chỉnh tại Điều 1 theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những nội dung còn lại của Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 và các Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 05/1/2009, số 3712/QĐ-UBND ngày 11/12/2009, số 2244/QĐ-UBND ngày 31/8/2010, số 1985/QĐ-UBND ngày 08/8/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương và Thủ trưởg các Sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2805/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2805/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2011
Ngày hiệu lực31/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2805/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2805/QĐ-UBND sửa đổi Quy hoạch phát triển ngành Thương mại


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2805/QĐ-UBND sửa đổi Quy hoạch phát triển ngành Thương mại
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2805/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
     Người kýPhan Thị Mỹ Thanh
     Ngày ban hành31/10/2011
     Ngày hiệu lực31/10/2011
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThương mại
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 2805/QĐ-UBND sửa đổi Quy hoạch phát triển ngành Thương mại

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2805/QĐ-UBND sửa đổi Quy hoạch phát triển ngành Thương mại

        • 31/10/2011

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 31/10/2011

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực