Quyết định 2891/QĐ-UBND

Quyết định 2891/QĐ-UBND năm 2011 bổ sung Quyết định 10/2010/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Quyết định 2891/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 10/2010/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu đã được thay thế bởi Quyết định 09/2012/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp và được áp dụng kể từ ngày 14/02/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 2891/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 10/2010/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2891/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 25 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2010/QĐ-UBND NGÀY 20/01/2010 CỦA UBND TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 86/TT.HĐND ngày 19/7/2011;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 951/TTr-SNN-KHTC ngày 24/5/2011, đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2986/STC-VG ngày 09/12/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thêm khoản 5 vào Điều 23 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

“5. Hỗ trợ một lần 10 triệu đồng để mua sắm vật tư, trang thiết bị, cua giống bố mẹ đối với mô hình sản xuất cua giống quy mô từ 5 vạn con trở lên/trại, kết hợp tôm giống”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các đơn vị cấp huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2891/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2891/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2011
Ngày hiệu lực25/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2891/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2891/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 10/2010/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2891/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 10/2010/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2891/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýĐinh Viết Hồng
       Ngày ban hành25/07/2011
       Ngày hiệu lực25/07/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2012
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2891/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 10/2010/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2891/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 10/2010/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu