Quyết định 2982/QĐ-UBND

Quyết định 2982/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ

Quyết định 2982/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính của Sở VH-TT-DL đã được thay thế bởi Quyết định 32/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 08/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 2982/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính của Sở VH-TT-DL


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2982/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA , THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2379/TTr-SVHTTDL ngày 21 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 62 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 1735/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010, số 2418/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2011, số 1504/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2012, số 2804/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- VP.UBND thành phố (3B, 3G, 7);
- Lưu: VT, H3

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2982/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2982/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2012
Ngày hiệu lực28/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2982/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2982/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính của Sở VH-TT-DL


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 2982/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính của Sở VH-TT-DL
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu2982/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
      Người kýNguyễn Thanh Sơn
      Ngày ban hành28/11/2012
      Ngày hiệu lực28/11/2012
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2015
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2982/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính của Sở VH-TT-DL

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2982/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính của Sở VH-TT-DL