Quyết định 30/2011/QĐ-UBND

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND về giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô đã được thay thế bởi Quyết định 71/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 02/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2011/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 30/2011/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính Phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;
Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính và Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;
Theo đề nghị của Sở Tài chính Lâm Đồng tại Tờ trình số: 1083/TTr-STC ngày 03 tháng 6 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ xe ra vào bến ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (có phụ biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.

1. Giao sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các đơn vị khai thác bến xe về biên lai, ấn chỉ; chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng theo quy định.

2. Giao Sở Giao thông Vận tải công bố danh sách các loại bến xe trên địa bàn tỉnh để các đơn vị quản lý, kinh doanh khai thác bến xe có căn cứ tổ chức thực hiện. Đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài chính, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

I. Quy định chung:

1. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô: là số tiền mà các đơn vị kinh doanh vận tải phải trả cho đơn vị khai thác bến xe khi đưa xe vào bến để hoạt động.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng: Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô áp dụng đối các đơn vị khai thác bến xe, đơn vị vận tải tham gia vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, đơn vị vận tải vận chuyển hàng hóa từ các bến xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

II. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô (đã bao gồm VAT):

1. Đối với bến xe Loại 1:

a) Giá dịch vụ xe xuất bến:

ĐVT: đồng/ghế xe, giường nằm.

Số TT

Cự ly vận chuyển

(km)

Trọng tải xe

 

16 chỗ ngồi

17 - 24 chỗ ngồi

25-30chỗ ngồi

> 30 chỗ ngồi

Xe giường nằm

 

 

I

Xe chạy tuyển nội tỉnh

 

 

 

 

 

 

1

 Cự ly < 75 km

1.400

1.800

2.000

2.400

3.000

 

2

 Cự ly ≥ 75 km

1.800

2.300

2.500

3.000

3.700

 

II

Xe chạy tuyến liên tỉnh

 

 

 

 

 

 

1

Cự ly < 500 km

2.500

3.200

3.500

4.300

5.300

 

2

Cự ly ≥ 500 km

2.800

3.600

4.000

4.900

6.100

 

b) Giá dịch vụ xe vào bến:

- Xe chạy tuyến nội tỉnh: 5.000 đồng/lượt xe.

- Xe chạy tuyến liên tỉnh, xe vãng lai:

+ Xe dưới 30 chỗ: 5.000 đ/lượt xe;

+ Xe trên 30 chỗ: 10.000 đ/lượt xe.

c) Giá thu xe taxi, xe chở hàng ra, vào bến:

Số TT

Loại phương tiện

Mức thu

(đồng/lượt xe)

1

Xe máy

2.000

2

Xe taxi từ 4 đến 9 chỗ, xe tải nhỏ dưới 0,5 tấn

5.000

3

Xe từ 9 đến 12 chỗ, xe tải từ 0,5 đến 1,5 tấn

10.000

4

Xe từ 12 đến 30 chỗ, xe tải trên 1,5 tấn đến 3,5 tấn

15.000

5

Xe trên 30 chỗ, xe tải trên 3,5 tấn

20.000

d) Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe thu theo trọng tải ghế (hoặc giường nằm) xe ghi trong sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (không gồm ghế lái xe và phụ xe).

2. Đối với bến loại 2, 3, 4, 5 và 6:

a) Bến xe loại 2: bằng 90% bến xe loại 1.

b) Bến xe loại 3: bằng 80% bến xe loại 1.

c) Bến xe loại 4: bằng 70% bến xe loại 1.

d) Bến xe loại 5: bằng 60% bến xe loại 1.

d) Bến xe loại 6: bằng 50% bến xe loại 1.

III. Tổ chức thực hiện:

Các đơn vị khai thác bến xe, đơn vị vận tải tham gia vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, đơn vị vận tải vận chuyển hàng hóa từ các bến xe có trách nhiệm thu, nộp tiền đúng giá dịch vụ đã được quy định tại phần II và III trên đây và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định.

Các hành vi vi phạm trong trong việc thu, nộp sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2011
Ngày hiệu lực25/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/09/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2011/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 30/2011/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu30/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành15/06/2011
        Ngày hiệu lực25/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/09/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/2011/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2011/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô