Quyết định 30/QĐ-SVHTTDL

Quyết định 30/QĐ-SVHTTDL năm 2010 thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 30/QĐ-SVHTTDL thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 30/QĐ-SVHTTDL

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH  

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
QUẢNG CÁO RAO VẶT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của UBND thành phố về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội;
Căn cứ Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 15/12/2009 của UBND thành phố về quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ Thông báo số 05/TB-UBND ngày 07/01/2010 về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố đối với công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 5 Đoàn kiểm tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố như sau:

* Đoàn kiểm tra số 1: Kiểm tra quận Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy; huyện Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức; gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Nguyễn Đức Hòa – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng đoàn.

2. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong – Chánh Tranh tra Sở - Phó Trưởng đoàn.

3. Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Phó Trưởng phòng Nếp sống Văn hóa và Gia đình – Thành viên.

4. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Thanh tra viên Thanh tra Sở - Thành viên.

5. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Hà – Chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa – Thư ký.

* Đoàn kiểm tra số 2: Kiểm tra quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai; huyện Thanh Trì, Phú Xuyên, Thường Tín, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Nguyễn Khắc Lợi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng đoàn.

2. Đồng chí Vũ Thùy Anh – Trưởng phòng Quản lý Văn hóa – Phó Trưởng đoàn.

3. Đồng chí Nguyễn Hồng Phúc – Phó Trưởng phòng Nếp sống Văn hóa và Gia đình – Thành viên.

4. Đồng chí Phan Lan Hương – Thanh tra viên Thanh tra Sở - Thành viên.

5. Đồng chí Lại Bùi Hưng – Chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa – Thư ký.

* Đoàn kiểm tra số 3: Kiểm tra quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông; huyện Chương Mỹ, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Lê Thị Tân Trang – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng đoàn.

2. Đồng chí Phùng Quang Trung – Trưởng phòng Nếp sống Văn hóa và Gia đình – Phó Trưởng đoàn

3. Đồng chí Bạch Ngọc Lợi – Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa – Thành viên.

4. Đồng chí Nguyễn Thái Sơn – Thanh tra viên Thanh tra Sở - Thư ký.

5. Đồng chí Chu Văn Thiện – Thanh tra viên Thanh tra Sở - Thành viên.

* Đoàn kiểm tra số 4: Kiểm tra quận Long Biên, huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh; gồm các đồng chí có tên sau đây:

1. Đồng chí Trần Quốc Chiêm – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng đoàn.

2. Đồng chí Lê Sơn Hà – Phó Chánh thanh tra Sở - Phó Trưởng đoàn.

3. Đồng Chí Vũ Minh Thu – Phó Trưởng phòng Nếp sống Văn hóa và Gia đình – Thành viên.

4. Đồng chí Đặng Đức Hưng – Thanh tra viên Thanh tra Sở - Thành viên.

5. Đồng chí Nguyễn Phong Nhi – Chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa – Thư ký.

* Đoàn kiểm tra số 5: Kiểm tra huyện Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai; gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng đoàn.

2. Đồng chí Nguyễn Đức Hải – Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa – Phó Trưởng đoàn.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Bình – Thanh tra viên Sở - Thành viên.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Vân – Chuyên viên phòng Nếp sống Văn hóa và Gia đình – Thành viên.

5. Đồng chí Phan Thị Ngọc – Chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa – Thư ký.

Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra và các đơn vị liên quan

* Đoàn kiểm tra có trách nhiệm:

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 15/12/2009 của UBND Thành phố tại các quận, huyện, thị xã.

- Trong tháng cao điểm từ nay đến Tết Nguyên đán, tập trung kiểm tra công tác bóc xóa, làm sạch quảng cáo rao vặt. Thời gian kiểm tra vào sáng thứ Bảy hàng tuần.

- Kết quả làm việc, các đoàn gửi Phòng Quản lý Văn hóa để tổng hợp báo cáo nhanh về Lãnh đạo Thành phố. Tham mưu với UBND Thành phố nhân rộng các mô hình, cách làm hay và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất khen thưởng, phê bình rút kinh nghiệm đối với các đơn vị được kiểm tra.

* Văn phòng Sở:

- Bố trí phương tiện ô tô và kinh phí hoạt động của Đoàn kiểm tra.

- Nguồn kinh phí thực hiện của Đoàn kiểm tra: Được trích từ kinh phí hoạt động nghiệp vụ của thành phố giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Trưởng phòng Nếp sống văn hóa và Gia đình và các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Đồng chí Chủ tịch UBND TP;
- Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng – Phó CT UBND TP;
- Đ/c Nguyễn Văn Khôi – PCT UBND TP – Trưởng Ban chỉ đạo 197 TP
- Văn phòng UBND TP;
- Các sở: TTTruyền thông, Nội vụ, Xây dựng, GTVT, Công an thành phố;
- Điện lực HN, Viễn thông HN;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Phòng VHTT quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VT, QLVH.

GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/QĐ-SVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/QĐ-SVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2010
Ngày hiệu lực27/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/QĐ-SVHTTDL

Lược đồ Quyết định 30/QĐ-SVHTTDL thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 30/QĐ-SVHTTDL thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu30/QĐ-SVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýPhạm Quang Long
        Ngày ban hành27/01/2010
        Ngày hiệu lực27/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 30/QĐ-SVHTTDL thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/QĐ-SVHTTDL thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt

            • 27/01/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/01/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực