Quyết định 306/2004/QĐ-UB

Quyết định 306/2004/QĐ-UB sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

Quyết định 306/2004/QĐ-UB sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở đã được thay thế bởi Quyết định 2395/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản UBND Cần Thơ ban hành và được áp dụng kể từ ngày 27/09/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 306/2004/QĐ-UB sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 306/2004/QĐ-UB

TP.Cần Thơ, ngày 27 tháng 10 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 2, ĐIỀU 3, QUYẾT ĐỊNH SỐ 287/2004/QĐ-UB NGÀY 31/8/2004 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2004/TTLT/BKHĐT-BNV ngày 01/6/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư ở địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 2, Điều 3, Quyết định số 287/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004 của UBND thành phố về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau:

2. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

a. Đơn vị Quản lý nhà nước:

1. Văn phòng;

2. Thanh tra;

3. Phòng Tổng hợp;

4. Phòng Kinh tế;

5. Phòng Đăng ký kinh doanh;

6. Phòng Hợp tác và Kinh tế đối ngoại;

7. Phòng Lao động - Văn xã;

8. Phòng Quản lý Đầu tư Xây dựng cơ bản;

9. Phòng Thẩm định.

b. Đơn vị sự nghiệp:

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ
- Bộ Nội vụ, Bộ KH và ĐT
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB)
- TT.TU, TT.HĐND và TV.UBND TP
- UBMTTQ TP và các đoàn thể
- VP Thành ủy và các Ban của Đảng
- Sở, Ban ngành TP
- TT. HĐND và UBND quận, huyện
- Lưu TTLT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 306/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu306/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2004
Ngày hiệu lực27/10/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/09/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 306/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 306/2004/QĐ-UB sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 306/2004/QĐ-UB sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu306/2004/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýVõ Thanh Tòng
       Ngày ban hành27/10/2004
       Ngày hiệu lực27/10/2004
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/09/2012
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 306/2004/QĐ-UB sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 306/2004/QĐ-UB sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở