Quyết định 3130/QĐ-CT/UBND

Quyết định 3130/QĐ-CT/UBND năm 2012 phê duyệt trữ lượng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường trong “Báo cáo thăm dò mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Cụt Tai, xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch và Lèn Vịnh, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình”

Nội dung toàn văn Quyết định 3130/QĐ-CT/UBND phê duyệt trữ lượng đá vôi làm vật liệu xây dựng Quảng Bình 2012


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3130/QĐ-CT/UBND

Quảng Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TRONG "BÁO CÁO THĂM DÒ MỎ ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG LÈN CỤT TAI, XÃ QUẢNG TIÊN, HUYỆN QUẢNG TRẠCH VÀ LÈN VỊNH, XÃ VĂN HÓA, HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH"

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 06/2006/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn;

Căn cứ Công văn số 3006/BTNMT-VPTL ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 06/2006/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1678/QĐ-CT ngày 22 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp giấy phép thăm dò đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Cụt Tai, xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch và Lèn Vịnh, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa cho Công ty TNHH Đại Tiến Phát;

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định Báo cáo thăm dò và xét duyệt trữ lượng mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Cụt Tai, xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch và Lèn Vịnh, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa tại cuộc họp ngày 16 tháng 11 năm 2012 và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 10521/TNMT-KS ngày 07 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt trữ lượng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường trong “Báo cáo thăm dò mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Cụt Tai, xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch và Lèn Vịnh, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình” ở trạng thái tự nhiên (trữ lượng tính đến ngày 16 tháng 11 năm 2012) như sau:

Tổng trữ lượng cấp 121 + 122 là: 207.470m3; trong đó:

- Trữ lượng cấp 121 là: 120.343m3.

- Trữ lượng cấp 122 là: 87.127m3.

Điều 2. Các tài liệu trong Báo cáo được sử dụng để lập báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác và giao nộp lưu trữ địa chất. Trong quá trình sử dụng cần tuân thủ các ý kiến nhận xét của Hội đồng đánh giá trữ lượng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Tiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Hóa và Giám đốc Công ty TNHH Đại Tiến Phát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3130/QĐ-CT/UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3130/QĐ-CT/UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực20/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3130/QĐ-CT/UBND

Lược đồ Quyết định 3130/QĐ-CT/UBND phê duyệt trữ lượng đá vôi làm vật liệu xây dựng Quảng Bình 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3130/QĐ-CT/UBND phê duyệt trữ lượng đá vôi làm vật liệu xây dựng Quảng Bình 2012
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3130/QĐ-CT/UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành20/12/2012
        Ngày hiệu lực20/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3130/QĐ-CT/UBND phê duyệt trữ lượng đá vôi làm vật liệu xây dựng Quảng Bình 2012

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3130/QĐ-CT/UBND phê duyệt trữ lượng đá vôi làm vật liệu xây dựng Quảng Bình 2012

            • 20/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực