Quyết định 322/QĐ-UB

Quyết định 322/QĐ-UB năm 2001 Quy định tạm thời việc quản lý nguồn thu sự nghiệp tại Trung tâm thể thao dưới nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 322/QĐ-UB năm 2001 quản lý nguồn thu sự nghiệp Trung tâm thể thao dưới nước Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 2869/QĐ-UBND 2008 Công bố Danh mục văn bản quy phạm Thừa Thiên Huế hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 08/12/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 322/QĐ-UB năm 2001 quản lý nguồn thu sự nghiệp Trung tâm thể thao dưới nước Thiên Huế


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 322/QĐ-UB

Huế, ngày 12 tháng 02 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH TẠM THỜI VIỆC QUẢN LÝ NGUỒN THU SỰ NGHIỆP TẠI TRUNG TÂM THỂ THAO DƯỚI NƯỚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Thông tư số 54/1999/TT/BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-UB ngày 21/4/1999 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm thể thao dưới nước;

- Theo đề nghị tại công văn liên ngành số 190 CV/LN ngày 05/0/2000 của Liên ngành Tài chính Vật giá- Thể dục thể thao về việc quản lý sự nghiệp tại trung tâm thể thao dưới nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Về thu sự nghiệp tại Trung tâm thể thao dưới nước:

1. Trung tâm được thu các khoản thu sự nghiệp gồm :

-Thu vé bơi lội tại bể bơi của Trung tâm ( giá vé theo Quyết định của Sở Tài chính Vật giá)

- Thu học phí học bơi.

- Thu hoạt động dịch vụ phục vụ liên quan.

2. Tất cả nguồn thu này được để lại 100% cho đơn vị để bổ sung hoạt động chi sự nghiệp của Trung tâm và Trung tâm phải quản lý theo chế độ Nhà nước hiện hành.

3. Về sử dụng:

- 95% tổng số thu dùng để bù đắp những chi phí vật chất, lao động đã tiêu hao cho hoạt động thu, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật của Trung tâm,...

- 5% tổng số thu dùng để lập quỹ của đơn vị nhằm động viên khuyến khích Trung tâm tăng cường các hoạt động thu.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Sở Thể dục Thể thao, Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp, VKSND tỉnh, Thanh tra NN tỉnh;
- VP: LĐ và các CV: TC,VX,TH;
- Lưu VT.

TM. UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Viết Xê

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 322/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu322/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2001
Ngày hiệu lực12/02/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/12/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 322/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 322/QĐ-UB năm 2001 quản lý nguồn thu sự nghiệp Trung tâm thể thao dưới nước Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 322/QĐ-UB năm 2001 quản lý nguồn thu sự nghiệp Trung tâm thể thao dưới nước Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu322/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Viết Xê
        Ngày ban hành12/02/2001
        Ngày hiệu lực12/02/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/12/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 322/QĐ-UB năm 2001 quản lý nguồn thu sự nghiệp Trung tâm thể thao dưới nước Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 322/QĐ-UB năm 2001 quản lý nguồn thu sự nghiệp Trung tâm thể thao dưới nước Thiên Huế