Quyết định 33/2006/QĐ-BYT

Quyết định 33/2006/QĐ-BYT ban hành Danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu dùng trong chẩn đoán và điều trị do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 33/2006/QĐ-BYT Danh mục thuốc phóng xạ hợp chất đánh dấu trong chẩn đoán điều trị đã được thay thế bởi Quyết định 05/2008/QĐ-BYT Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và được áp dụng kể từ ngày 14/03/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2006/QĐ-BYT Danh mục thuốc phóng xạ hợp chất đánh dấu trong chẩn đoán điều trị


BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33/2006/QĐ-BYT

Hà Nội,ngày 24 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC PHÓNG XẠ VÀ HỢP CHẤT ĐÁNH DẤU DÙNG TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005;
Căn cứ Pháp lệnh An toàn và Kiểm soát bức xạ ngày 25/6/1996;
Căn cứ Nghị định số 50/1998/NĐ-CP ngày 16/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh An toàn và Kiểm soát bức xạ;
Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/05/2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế;
Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT ngày 28/12/1999 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Y tế hướng dẫn việc thực hiện an toàn bức xạ trong y tế;
Căn cứ Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/09/1995 của liên Bộ Y tế-Tài chính-Lao động Thương binh và Xã hội-Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006 của Bộ Y tế-Bộ Tài chính-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/09/1995 của liên Bộ Y tế-Tài chính-Lao động Thương binh và Xã hội-Ban Vật giá Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu dùng trong chẩn đoán và điều trị.

Điều 2. Các thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu trong Danh mục kèm theo Quyết định này là cơ sở để áp dụng thanh toán chi phí điều trị cho các đối tượng người bệnh, bao gồm cả người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.

Điều 3. Các cơ sở khám, chữa bệnh được phép sử dụng các thuốc trong Danh mục kèm theo Quyết định này có trách nhiệm tổ chức cung ứng và quản lý theo đúng các quy định hiện hành về Dược, an toàn và kiểm soát bức xạ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, các Vụ, Cục có liên quan, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng y tế ngành và Giám đốc các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Thị Trung Chiến

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2006/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2006/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2006
Ngày hiệu lực29/11/2006
Ngày công báo14/11/2006
Số công báoTừ số 15 đến số 16
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/10/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2006/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 33/2006/QĐ-BYT Danh mục thuốc phóng xạ hợp chất đánh dấu trong chẩn đoán điều trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 33/2006/QĐ-BYT Danh mục thuốc phóng xạ hợp chất đánh dấu trong chẩn đoán điều trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu33/2006/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrần Thị Trung Chiến
        Ngày ban hành24/10/2006
        Ngày hiệu lực29/11/2006
        Ngày công báo14/11/2006
        Số công báoTừ số 15 đến số 16
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/10/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 33/2006/QĐ-BYT Danh mục thuốc phóng xạ hợp chất đánh dấu trong chẩn đoán điều trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2006/QĐ-BYT Danh mục thuốc phóng xạ hợp chất đánh dấu trong chẩn đoán điều trị