Quyết định 335/2004/QĐ-UB

Quyết định 335/2004/QĐ-UB thành lập Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ

Quyết định 335/2004/QĐ-UB thành lập Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 32/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 16/05/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 335/2004/QĐ-UB thành lập Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 335 /2004/QĐ-UB

TP.Cần Thơ , ngày 27 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;

Căn cứ Công văn số 2348/TP-CC ngày 06/9/2004 của Bộ Tư pháp về việc thành lập Phòng Công chứng số 2;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp.

Phòng Công chứng số 2 có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Tư pháp.

Trụ sở của Phòng Công chứng số 2 đặt tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Phòng Công chứng số 2 thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Tổ chức và biên chế:

- Phòng Công chứng số 2 có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, các công chứng viên, chuyên viên và nhân viên khác;

- Biên chế của Phòng Công chứng số 2 thực hiện theo quyết định phân bổ biên chế hàng năm của Chủ tịch UBND thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, Ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ
- Bộ Nội vụ
- Bộ Tư pháp
- TT.TU, TT.HĐND và TV.UBND TP
- UBMTTQ TP và các đoàn thể
- VP Thành ủy và các Ban của Đảng
- Sở, Ban, ngành TP
- TT. HĐND và UBND quận, huyện
- Lưu TTLT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 335/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu335/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2004
Ngày hiệu lực27/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/05/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 335/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 335/2004/QĐ-UB thành lập Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 335/2004/QĐ-UB thành lập Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu335/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thanh Tòng
        Ngày ban hành27/12/2004
        Ngày hiệu lực27/12/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/05/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 335/2004/QĐ-UB thành lập Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 335/2004/QĐ-UB thành lập Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp Cần Thơ