Quyết định 34/2006/QĐ-UBND

Quyết định 34/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung chế độ trợ cấp cho cán bộ công chức đi học theo Quyết định 04/2004/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành

Quyết định 34/2006/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung chế độ trợ cấp cán bộ công chức đi học 04/2004/QĐ-UBND Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 10/2008/QĐ-UBND cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo và được áp dụng kể từ ngày 12/04/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2006/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung chế độ trợ cấp cán bộ công chức đi học 04/2004/QĐ-UBND Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2006/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 07 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐI HỌC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2004/QĐ-UB NGÀY 15/01/2004 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 04/2004//QĐ-UB ngày 15/01/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định về chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức đi học và phương thức quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1524/TT/STC-HCSN ngày 10/7/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh Quy định về chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức đi học và phương thức quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số: 04/2004//QĐ-UB ngày 15/01/2004 của UBND tỉnh, như sau:

Bãi bỏ toàn bộ nội dung điều 4 và bổ sung lại như sau: Chi phí phục vụ mở lớp tập trung, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước từ nguồn kinh phí đào tạo của ngân sách tỉnh được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước (do Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 105/2001/TT-BTC ngày 27/12/2001 của Bộ Tài chính).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2004//QĐ-UB ngày 15/01/2004 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết nội dung, mức chi phí phục vụ mở lớp tập trung, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước từ nguồn kinh phí đào tạo của ngân sách tỉnh, để các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chi tiêu, thanh quyết toán phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, đảm bảo không vượt quá định mức quy định tại Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện - thị xã, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2006
Ngày hiệu lực07/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2006/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung chế độ trợ cấp cán bộ công chức đi học 04/2004/QĐ-UBND Quảng Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 34/2006/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung chế độ trợ cấp cán bộ công chức đi học 04/2004/QĐ-UBND Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu34/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýLê Minh Ánh
       Ngày ban hành07/08/2006
       Ngày hiệu lực07/08/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2012
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 34/2006/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung chế độ trợ cấp cán bộ công chức đi học 04/2004/QĐ-UBND Quảng Nam

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2006/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung chế độ trợ cấp cán bộ công chức đi học 04/2004/QĐ-UBND Quảng Nam