Quyết định 34/2017/QĐ-UBND

Quyết định 34/2017/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí và mức thu tiền giảng dạy chất lượng cao của trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương năm học 2017-2018

Quyết định 34/2017/QĐ-UBND mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng học phí Hải Dương đã được thay thế bởi Quyết định 188/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực ngưng hiệu lực Hải Dương và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2017/QĐ-UBND mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng học phí Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2017/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ ƯU TIÊN GIẢNG DẬY CHẤT LƯỢNG CAO CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUÝ ĐÔN, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG NĂM HỌC 2017 - 2018

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, h trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư Liên tịch sổ 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đi với cơ sở giáo dục thuộc hệ thng giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Nghị Quyết s 42/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2017-2018, lộ trình đến năm học 2020-2021;’

Căn cứ Công văn sổ 238/HĐND-VP ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương năm học 2017-2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí và mức thu tiền giảng dậy chất lượng cao của trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương năm học 2017-2018 như sau:

1. Mức thu:

a) Khối lớp 6: Mức thu học phí là 1.975.000đồng/học sinh/tháng.

(Ngoài khoản thu học phí trên học sinh không phải đóng góp thêm bt cứ khoản đóng góp nào cho nhà trường);

b) Khối lớp 7, 8 và 9:

- Mức thu học phí là 300.000đồng/học sinh/tháng.

- Mức thu tiền giảng dậy nâng cao:

+ Khối lớp 7, giảng dậy 5/6 hoạt động giáo dục chất lượng cao (gồm: Chương trình nâng cao các bộ môn Toán, Văn, Ngoại ngữ; Giáo dục kỹ năng sống; Hoạt động ngoại khóa, giáo dục thể chất, văn nghệ, th thao; Học Tiếng Anh với người nước ngoài; Tham gia Câu lạc bộ): 806.000đ/học sinh/tháng;

+ Khối lóp 8, 9:

Giảng dậy chương trình nâng cao các môn văn hóa (toán, văn, ngoại ngữ): 356.000đ/học sinh/tháng; môn năng khiếu tự chọn mức thu: 36.000đ/học sinh/tháng/môn học;

(Ngoài các khoản thu trên, học sinh không phải đóng góp thêm bất cứ khoản đóng góp nào cho nhà trường).

2. Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng:

Việc miễn, giảm học phí và quy định khác về thu, nộp, quản lý và sử dụng thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh;
- Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm CNTT (VP UBND tỉnh);
- Lưu: VP, Thư (60b)/T

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2017/QĐ-UBND mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng học phí Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 34/2017/QĐ-UBND mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng học phí Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu34/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành20/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 34/2017/QĐ-UBND mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng học phí Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2017/QĐ-UBND mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng học phí Hải Dương