Quyết định 363/2014/QĐ-UBND

Quyết định 363/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 176/2013/QĐ-UBND thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 363/2014/QĐ-UBND sửa đổi 176/2013/QĐ-UBND Sữa học đường trường mầm non Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 56/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 21/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 363/2014/QĐ-UBND sửa đổi 176/2013/QĐ-UBND Sữa học đường trường mầm non Bắc Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 363/2014/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 176/2013/QĐ-UBND NGÀY 13/5/2013 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “SỮA HỌC ĐƯỜNG” TRONG CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 79/2013/NQ-HĐND ngày 23/4/2013 của HĐND tỉnh về việc thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các trường mầm non trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HĐND17 ngày 10/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục triển khai Chương trình “Sữa học đường” trong tất cả các trường mầm non trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ công văn số 133/TTHĐND17 ngày 05/9/2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 về việc điều chỉnh Chương trình “Sữa học đường”;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 176/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các trường mầm non trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và thời gian thụ hưởng:

- Định mức sử dụng: mỗi trẻ được uống 3 lần/tuần, mỗi lần uống 180 ml.

- Đối với hộ gia đình thuộc diện đối tượng chính sách (thương binh, liệt sỹ, người có công) và gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, được hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa và Ngân sách Nhà nước tỉnh.

2. Loại sữa sử dụng: Sữa Vinamilk, do Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk cung cấp.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Chương trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; các Sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 363/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu363/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2014
Ngày hiệu lực29/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 363/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 363/2014/QĐ-UBND sửa đổi 176/2013/QĐ-UBND Sữa học đường trường mầm non Bắc Ninh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 363/2014/QĐ-UBND sửa đổi 176/2013/QĐ-UBND Sữa học đường trường mầm non Bắc Ninh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu363/2014/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
     Người kýNguyễn Tử Quỳnh
     Ngày ban hành19/08/2014
     Ngày hiệu lực29/08/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2019
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 363/2014/QĐ-UBND sửa đổi 176/2013/QĐ-UBND Sữa học đường trường mầm non Bắc Ninh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 363/2014/QĐ-UBND sửa đổi 176/2013/QĐ-UBND Sữa học đường trường mầm non Bắc Ninh