Quyết định 3640/QĐ-UBND

Quyết định 3640/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh Quyết định 1443/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 3640/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh 1443/QĐ-UBND nâng cao chất lượng giáo dục đại học cao đẳng Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3640/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 1443/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 5730/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thực hiện Quy hoạch nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội của Thành phố giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 576/TTr-SNV ngày 10 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Điểm 2.1, Khoản 2, Mục V của Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015, cụ thể như sau:

2.1. Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Thành phố với các trường thuộc Bộ, ngành, Trung ương trên địa bàn để đào tạo nhân lực chất lượng cao cho Thành phố; xây dựng chính sách thu hút nhân tài của Thành phố.

- Xây dựng cơ chế, chính sách phối hợp đào tạo giữa Thành phố với các trường đại học, cao đẳng; giữa các trường với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn để đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao theo nhu cầu của Thành phố.

- Tham mưu việc tuyển dụng nhân tài phục vụ cho các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Các Thành viên và Tổ Chuyên viên giúp việc Hội đồng thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội của Thành phố giai đoạn 2011 - 2020;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng CV, Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (VX/Nh).

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3640/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3640/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2014
Ngày hiệu lực25/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3640/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3640/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh 1443/QĐ-UBND nâng cao chất lượng giáo dục đại học cao đẳng Hồ Chí Minh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3640/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh 1443/QĐ-UBND nâng cao chất lượng giáo dục đại học cao đẳng Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3640/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Hoàng Quân
       Ngày ban hành25/07/2014
       Ngày hiệu lực25/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3640/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh 1443/QĐ-UBND nâng cao chất lượng giáo dục đại học cao đẳng Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3640/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh 1443/QĐ-UBND nâng cao chất lượng giáo dục đại học cao đẳng Hồ Chí Minh

           • 25/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực