Quyết định 37/2007/QĐ-UBND

Quyết định 37/2007/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 50/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 37/2007/QĐ-UBND quản lý vật liệu nổ công nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 38/2010/QĐ-UBND Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và được áp dụng kể từ ngày 23/07/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2007/QĐ-UBND quản lý vật liệu nổ công nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 37/2007/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 06 tháng 6 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ SẢN XUẤT, KINH DOANH CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2006/QĐ-UBND NGÀY 08/6/2006 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4586:1997 yêu cầu về bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp được ban hành tại Quyết định số 692/QĐ-TĐC ngày 25/7/1997 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 27/1995/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ về quản lý sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 47/1996/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 02/2005/TT-BCN ngày 29/3/2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 27/CP ngày 20/4/1995 của Chính phủ về quản lý, sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Thông tư số 04/2006/TT-BCN ngày 27/4/2006 của Bộ Công nghiệp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2005/TT-BCN;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp tại Văn bản số 455/SCN-VLN ngày 25/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 08/6/2006 của UBND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 5, như sau:

Sử dụng thống nhất các loại thuốc nổ an toàn về môi trường: Nhũ tương, Anfo, Sofanit, TFĐ-15WR.

2. Bổ sung khoản 4 Điều 5, như sau:

Không được khởi nổ cùng một lúc 2 hoặc nhiều hộ chiếu, mỗi lần khởi nổ phải cách nhau ít nhất từ 5 phút và phải bổ sung vào quy trình nổ mìn của doanh nghiệp và được Sở Công nghiệp chấp thuận.

3. Sửa đổi khoản 6 Điều 5, như sau:

Thời gian nổ mìn vào các ngày 2,3,4,6 trong tuần (không trùng vào các ngày cấm nổ mìn tại mục 4 dưới đây):

- Vào các ngày thứ 2,4,6: Từ 11 giờ 30 đến 13 giờ;

- Vào các ngày thứ 3:

+ Đối với các mỏ thuộc khu vực thành phố Biên Hòa: Từ 13 giờ đến 14 giờ 30.

+ Đối với các mỏ thuộc khu vực khác trong tỉnh: Từ 11 giờ 30 đến 13 giờ. Nếu có sự cố không xử lý được trước 13 giờ thì được phép nổ xử lý từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút trong cùng ngày và trong khoảng thời gian này người chỉ huy nổ mìn phải trực tiếp cùng tổ mìn bảo vệ khu vực bãi mìn, cấm người không phận sự ra vào khu vực này. Chỉ được phép thực hiện khi đơn vị đã báo cáo cho Sở Công nghiệp Đồng Nai theo đường dây nóng 3819804, 0918.035777, 0913.736736, 0913.690198, đồng thời phải lập biên bản trong đó ghi rõ nội dung và nguyên nhân gây ra sự cố, có chữ ký của Giám đốc điều hành mỏ và người chỉ huy nổ mìn.

4. Sửa đổi khoản 7 Điều 5, như sau: Nghiêm cấm nổ mìn vào thời gian sau:

- Tết âm lịch: Từ ngày 25 tháng 12 năm trước đến hết ngày 5 tháng 01 năm sau.

- Các ngày lễ được nghỉ theo quy định (bao gồm: 01 tháng 01; Giỗ tổ Hùng Vương; 30 tháng 4; 01 tháng 5; 2 tháng 9): Nghỉ trước lễ 02 ngày và sau lễ 02 ngày.

- Đối với các mỏ khu vực nội ô thành phố Biên Hòa, khu vực Phước Tân (Long Thành): Vào các ngày mùng 01, ngày 15 âm lịch hàng tháng.

- Đối với các mỏ khu vực huyện Trảng Bom và Thống Nhất: Vào ngày 24 và 25 tháng 12 năm dương lịch.

- Vào các ngày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai diễn ra các cuộc họp, hội nghị quan trọng (Đại hội Đảng, hoặc có Đoàn nguyên thủ Quốc gia các nước thăm Đồng Nai) mà cơ quan Công an cấp tỉnh yêu cầu trong các ngày đó không được vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) để đảm bảo an ninh trật tự.

5. Bổ sung khoản 14 Điều 5, như sau:

Định kỳ hàng năm Sở Công nghiệp tổ chức tập huấn về VLNCN cho tất cả các đối tượng làm công việc liên quan đến quản lý, sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh. Giấy chứng nhận của Sở Công nghiệp là điều kiện bắt buộc để cán bộ quản lý và người lao động có đủ điều kiện làm các công việc liên quan đến quản lý, sử dụng VLNCN.

6. Bổ sung khoản 1 Điều 6, như sau:

Số hộ chiếu nổ mìn, khối lượng VLNCN xin cấp giấy phép vận chuyển phải phù hợp với số hộ chiếu nổ mìn, khối lượng VLNCN do Sở Công nghiệp đã chấp thuận bằng văn bản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Giám đốc các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Giám đốc Sở Công nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết và tổ chức thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2007
Ngày hiệu lực16/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2007/QĐ-UBND quản lý vật liệu nổ công nghiệp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 37/2007/QĐ-UBND quản lý vật liệu nổ công nghiệp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu37/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýĐinh Quốc Thái
       Ngày ban hành06/06/2007
       Ngày hiệu lực16/06/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2012
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 37/2007/QĐ-UBND quản lý vật liệu nổ công nghiệp

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2007/QĐ-UBND quản lý vật liệu nổ công nghiệp