Quyết định 37/2008/QĐ-UBND

Quyết định 37/2008/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá lập lưới địa chính, đo đạc bản đồ (các tỷ lệ: 1/200, 1/500, 1/1.000, 1/2.000 và 1/5.000) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 37/2008/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá lập lưới địa chính, đo đạc bản đồ các tỷ lệ: 1/200, 1/500, 1/1.000, 1/2.000 1/5.000 đã được thay thế bởi Quyết định 02/2010/QĐ-UBND đơn giá đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 17/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2008/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá lập lưới địa chính, đo đạc bản đồ các tỷ lệ: 1/200, 1/500, 1/1.000, 1/2.000 1/5.000


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 37/2008/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 07 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ LẬP LƯỚI ĐỊA CHÍNH, ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ (CÁC TỶ LỆ: 1/200, 1/500, 1/1.000, 1/2.000 VÀ 1/5.000) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Bộ đơn giá lập lưới địa chính, đo đạc bản đồ (các tỷ lệ: 1/200, 1/500, 1/1.000, 1/2.000 và 1/5.000) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 197/TTr-STNMT ngày 17 tháng 4 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh tiền công lao động kỹ thuật (sau đây viết tắt là TCLĐKT) trong Bộ đơn giá lập lưới địa chính, đo đạc bản đồ (các tỷ lệ: 1/200, 1/500, 1/1.000, 1/2.000 và 1/5.000) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

TCLĐKT = (TCLĐKT theo Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND) x 1,2 (Hệ số điều chỉnh 1,2 = 540.000đồng/450.000đồng)

Điều 2. Ngoài việc điều chỉnh tiền công lao động kỹ thuật, các chi phí khác (tiền công lao động phổ thông, vật tư, thiết bị, khấu hao máy) cấu thành trong Bộ đơn giá lập lưới địa chính, đo đạc bản đồ (các tỷ lệ: 1/200, 1/500, 1/1.000, 1/2.000 và 1/5.000) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2008 vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3. Căn cứ Điều 1 Quyết định này

1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng và quản lý thực hiện việc điều chỉnh tiền công lao động kỹ thuật trong bộ đơn giá lập lưới địa chính, đo đạc bản đồ nêu trên.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh hoặc biến động về tiền lương tối thiểu, tiền công lao động phổ thông hoặc có biến động lớn về giá máy, trang thiết bị, vật tư liên quan đến Bộ đơn giá thì Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2008
Ngày hiệu lực17/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/01/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2008/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá lập lưới địa chính, đo đạc bản đồ các tỷ lệ: 1/200, 1/500, 1/1.000, 1/2.000 1/5.000


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 37/2008/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá lập lưới địa chính, đo đạc bản đồ các tỷ lệ: 1/200, 1/500, 1/1.000, 1/2.000 1/5.000
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu37/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýHuỳnh Tấn Thành
       Ngày ban hành07/05/2008
       Ngày hiệu lực17/05/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/01/2010
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 37/2008/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá lập lưới địa chính, đo đạc bản đồ các tỷ lệ: 1/200, 1/500, 1/1.000, 1/2.000 1/5.000

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2008/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá lập lưới địa chính, đo đạc bản đồ các tỷ lệ: 1/200, 1/500, 1/1.000, 1/2.000 1/5.000