Quyết định 37/2008/QĐ-UBND

Quyết định 37/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2008/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường cây cối hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Quyết định 37/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2008/QĐ-UBND đơn giá bồi thường cây cối hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất đã được thay thế bởi Quyết định 28/2011/QĐ-UBND đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu gắn liền với đất và được áp dụng kể từ ngày 30/06/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2008/QĐ-UBND đơn giá bồi thường cây cối hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 37/2008/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2008/QĐ-UBND NGÀY 11/4/2008 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY CỐI HOA MÀU GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ngày 10/5/2002;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều Pháp lệnh Giá;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Thông tư số
1
16/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1032/CV-STC ngày 25/6/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 11/4/2008, về việc ban hành đơn giá bồi thường cây cối hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nội dung cụ thể như sau:

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo Quyết định này)

Các nội dung khác không sửa đổi được thực hiện theo Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc ban hành đơn giá bồi thường cây cối hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Viết Thuần

 

PHỤ BIỂU

SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2008/QĐ-UBND NGÀY 11/4/2008 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY CỐI HOA MÀU GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Số thứ tự tại QĐ đã ban hành

Đã ban hành tại QĐ số 18/2008/QĐ-UBND

Sửa đổi lại như sau

IV

CÂY LẤY GỖ

CÂY LẤY GỖ

1

Cây trong thời kỳ đầu tư cơ bản

Cây trong thời kỳ đầu tư cơ bản

 

Cây cao 50 cm đường kính gốc 2 cm

Cây cao 50 cm đường kính gốc ≤ 2 cm

2

Cây đến thời kỳ khai thác (Bồi thường công chặt hạ)

Cây đến thời kỳ khai thác (Bồi thường công chặt hạ)

 

Cây có đường kính gốc từ 30Cm đến 35 cm

Cây có đường kính gốc từ 30 cm đến < 35 cm

3

Tre gai, Tre ngà, hóp

Tre gai, Tre ngà

8

Cây Trám các loại

Cây Trám các loại

 

Cây trám có đường kính từ 40 đến < 50 cm

Cây trám có đường kính từ 40 đến ≤ 50 cm

V

CÂY LƯƠNG THỰC, RAU MÀU, HOA VÀ CÁC LOẠI CÂY NGẮN NGÀY

CÂY LƯƠNG THỰC, RAU MÀU, HOA VÀ CÁC LOẠI CÂY NGẮN NGÀY

1

Gấc, Mướp, Bầu, Bí, Xu xu, Sắn dây

Gấc, Mướp, Bầu, Bí, Xu xu, Sắn dây

 

Cây mới trồng tán lá rộng < 5 m2

Cây mới trồng tán lá rộng ≤ 5 m2

2

Đỗ ván, Trầu không, Thiên lý; Lá mơ lông

Đỗ ván, Trầu không, Thiên lý; Lá mơ lông

 

Cây mới trồng tán lá rộng < 5m2

Cây mới trồng tán lá rộng ≤ 5m2

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2008
Ngày hiệu lực12/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2008/QĐ-UBND đơn giá bồi thường cây cối hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 37/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2008/QĐ-UBND đơn giá bồi thường cây cối hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu37/2008/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
     Người kýĐặng Viết Thuần
     Ngày ban hành02/07/2008
     Ngày hiệu lực12/07/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2011
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 37/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2008/QĐ-UBND đơn giá bồi thường cây cối hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2008/QĐ-UBND đơn giá bồi thường cây cối hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất