Quyết định 3721/QĐ-BCT

Quyết định 3721/QĐ-BCT năm 2008 thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3721/QĐ-BCT thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công thương


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3721/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 VỀ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3335/VPCP-TCCV ngày 22 tháng 5 năm 2008 về việc thực hiện Đề án 30 và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công thương (sau đây gọi tắt là Tổ công tác), gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Vỵ, Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng.

2. Ông Nguyễn Trọng Phong, Phó Văn phòng Bộ, Tổ phó.

3. Ông Phạm Trường Thịnh, Trưởng phòng Cải cách hành chính và Tuyên truyền, Chuyên gia pháp lý và thư ký nội dung.

4. Ông Nguyễn Như Diễm, Trưởng phòng Hành chính, Thư ký hành chính.

5. Bà Nguyễn Thị Phượng, Chuyên viên phòng Cải cách hành chính và Tuyên truyền, Cán bộ hỗ trợ.

Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm rà soát tất cả các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh và các lĩnh vực khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý theo mẫu biểu và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ cho Đề án 30 theo quy định của pháp luật. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Các Thành viên chuyên trách của Tổ công tác được hưởng hệ số trách nhiệm 0,6 trong thời gian làm việc tại Tổ công tác.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- VPCP, Bộ Nội vụ (để b/c);
- Phòng Kế toán – Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3721/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3721/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2008
Ngày hiệu lực01/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3721/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 3721/QĐ-BCT thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công thương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3721/QĐ-BCT thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công thương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3721/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýVũ Huy Hoàng
        Ngày ban hành01/07/2008
        Ngày hiệu lực01/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3721/QĐ-BCT thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công thương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3721/QĐ-BCT thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công thương

            • 01/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực