Quyết định 38/2006/QĐ-UBND

Quyết định 38/2006/QĐ-UBND về đơn giá cho thuê mặt bằng để kinh doanh trong khu vực Cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Quyết định 38/2006/QĐ-UBND Giá cho thuê mặt bằng khu vực Cảng cá Láng Chim đã được thay thế bởi Quyết định 2116/QĐ-UBND 2018 quyết định pháp luật do Ủy ban tỉnh ban hành hết hiệu lực Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 29/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2006/QĐ-UBND Giá cho thuê mặt bằng khu vực Cảng cá Láng Chim


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2006/QĐ-UBND

Trà Vinh, 27 ngày 9 tháng năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CHO THUÊ MẶT BẰNG ĐỂ KINH DOANH TRONG KHU VỰC CẢNG CÁ LÁNG CHIM, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh giá ngày 26 tháng 04 năm 2002;

Căn cứ kết quả cuộc họp UBND tỉnh ngày 28/6/2006;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh, Giám đốc Sở Thủy sản về mức giá cho thuê mặt bằng kinh doanh trong khu vực Cảng cá Láng Chim huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đơn giá cho thuê mặt bằng để kinh doanh trong khu vực Cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, như sau:

STT

Vị trí cho thuê

ĐVT

Thành tiền (đồng)

Ghi chú

01

Vị trí 1: cách đường chính 30m

m2/ tháng

7.000

 

02

Vị trí 2: tiếp giáp đư­ờng nội bộ (đ­ường giữa trong cảng)

m2/ tháng

5.000

 

03

Vị trí 3: tiếp giáp đư­ờng nội bộ (đường sau trong cảng)

m2/ tháng

3.000

 

04

Mặt bằng trong nhà phân loại

m2/ tháng

10.000

 

m2/ ngày

500

 

Điều 2. Căn cứ mức giá cho thuê mặt bằng để kinh doanh trong khu vực Cảng cá Láng Chim đã được phê duyệt, Ban Quản lý Cảng cá Láng Chim có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Giao Sở Thuỷ sản, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của Ban Quản lý Cảng cá Láng Chim đúng theo chế độ quy định hiện hành (chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền cho thuê; chế độ quản lý, sử dụng biên lai, hoá đơn, chứng từ; chế độ sổ sách kết toán, báo cáo tài chính, ....).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Thủy sản, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải; Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan; Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Láng Chim căn cứ Quyết định này thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Khiêu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2006
Ngày hiệu lực07/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2006/QĐ-UBND Giá cho thuê mặt bằng khu vực Cảng cá Láng Chim


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 38/2006/QĐ-UBND Giá cho thuê mặt bằng khu vực Cảng cá Láng Chim
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu38/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Khiêu
        Ngày ban hành27/09/2006
        Ngày hiệu lực07/10/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 38/2006/QĐ-UBND Giá cho thuê mặt bằng khu vực Cảng cá Láng Chim

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2006/QĐ-UBND Giá cho thuê mặt bằng khu vực Cảng cá Láng Chim