Quyết định 3848/QĐ-BGTVT

Quyết định 3848/QĐ-BGTVT năm 2015 điều chỉnh Quyết định 2288/QĐ-BGTGT phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3848/QĐ-BGTVT điều chỉnh Quyết định 2288/QĐ-BGTGT tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh


BGIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3848/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2288/QĐ-BGTVT NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH LIÊN TỈNH ĐƯỜNG BỘ TOÀN QUỐC ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 4899/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với các nội dung sau:

1. Bổ sung cụm từ “Ưu tiên” vào tiết 4 (gạch đầu dòng thứ 4) điểm a mục 3 Điều 1 của Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2015 như sau:

“- Đối với các tuyến đi và đến địa bàn Hà Nội: Ưu tiên bố trí luồng tuyến đến/đi từ các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương vào các bến xe Hà Nội theo nhu cầu và theo hướng tuyến cũng như tính kết nối với mạng lưới giao thông: Các tuyến theo Quốc lộ 1, Quốc lộ 1B đi vào bến xe Gia Lâm; các tuyến đi theo hướng đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6 đi vào bến xe Yên Nghĩa; các tuyến đi theo hướng Quốc lộ 32, cầu Thăng Long đi vào bến xe Mỹ Đình; các tuyến phía Nam đi theo hướng Quốc lộ 1, đường Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi vào bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát. Đối với các bến xe: Giáp Bát, Mỹ Đình, Lương Yên giữ ổn định tần suất phương tiện hoạt động đến năm 2020, chỉ tăng cường vào các dịp lễ, tết.”

2. Điều chỉnh mục 2686 và 3353 tại Phụ lục 2A của Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2015 theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Bổ sung Phụ lục 2B của Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2015 danh mục tuyến theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Thứ trưng Lê Đình Thọ;
-
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường;
-
Cổng TTĐT Bộ GTVT;
-
Lưu VT, V.Tải (Phong 5b).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Quyết định s: 3848/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Điều chỉnh mục 2686 và 3353 Phụ lục 2A của Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2015 như sau:

TT

Mã số Tuyến

Tên tuyến vận tải hành khách cđịnh liên tnh

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi và ngược lại <=>)

Cự ly tuyến (km)

Lưu lượng QH (xe xuất bến/ tháng)

Phân loại tuyến quy hoạch

Ghi chú

Tỉnh nơi đi/đến (và ngược lại)

Tỉnh nơi đi/đến (và ngược lại)

BX nơi đi/đến (và ngược lại)

BX nơi đi/đến (và ngược lại)

2686

5063.1231.E

TP. Hồ Chí Minh

Tiền Giang

Miền Tây

Tiền Giang

Bến xe Min Tây - Đường Kinh Dương Vương - Vòng xoay An Lạc - Quốc lộ 1- Đường Cao tốc (Trung Lương - HCM) - Đường dẫn vào Cao tốc - Ngã tư Lương Phú - Quốc lộ 1- Quốc lộ 60 - Đường Ấp Bắc - Bến xe Tiền Giang và ngược lại.

67

900

Tuyến đang khai thác

 

3353

6568.1113.B

Cần Thơ

Kiên Giang

Cần Thơ 36NVL

Hà Tiên

Bến xe Cn Thơ 36 NVL – Quc lộ 91B- Quốc lộ 91 - Quốc lộ 80 - Đường tỉnh 941- Quốc lộ 80 - Bến xe Hà Tiên và ngược lại.

190

150

Tuyến đang khai thác

 

 

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Quyết định s: 3848/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Bổ sung Phụ lục 2B của Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2015 danh mục tuyến như sau:

TT

Mã số tuyến

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi và ngược lại <=>)

Cự ly tuyến (km)

Lưu lượng QH (xe xuất bến/tháng)

Phân loại tuyến quy hoạch

Ghi chú

Tỉnh nơi đi/đến (và ngược lại)

Tỉnh nơi đi/đến (và ngược lại)

BX nơi đi/đến (và ngược lại)

BX nơi đi/đến (và ngược lại)

726

1629.1716.A

Hải Phòng

Hà Nội

Đồ Sơn

Yên Nghĩa

Bến xe Đồ Sơn - Quốc lộ 5 – Bến xe Yên Nghĩa và ngược lại.

125

900

Tuyến quy hoạch mới

Năm 2015, 2016 lưu lượng xe xuất bến: 390 chuyến/tháng

727

7488.1211.A

Quảng Trị

Vĩnh Phúc

Lao Bảo

Vĩnh Yên

Bến xe Lao Bảo - Quốc lộ 9 - Đường tránh thành phố Đông Hà - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 2 - Bến xe Vĩnh Yên và ngược lại.

730

60

Tuyến quy hoạch mới

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3848/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3848/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2015
Ngày hiệu lực29/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3848/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3848/QĐ-BGTVT điều chỉnh Quyết định 2288/QĐ-BGTGT tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 3848/QĐ-BGTVT điều chỉnh Quyết định 2288/QĐ-BGTGT tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu3848/QĐ-BGTVT
     Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
     Người kýĐinh La Thăng
     Ngày ban hành29/10/2015
     Ngày hiệu lực29/10/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật9 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 3848/QĐ-BGTVT điều chỉnh Quyết định 2288/QĐ-BGTGT tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3848/QĐ-BGTVT điều chỉnh Quyết định 2288/QĐ-BGTGT tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh