Quyết định 39/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 39/2001/QĐ-BKHCNMT ban hành tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Quyết định 39/2001/QĐ-BKHCNMT tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6627 - 2: 2001 TCVN 6627-2A: 2001 TCVN 5680 : 2000 TCVN 5929 : 2001 đã được thay thế bởi Quyết định 2543/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2015 và được áp dụng kể từ ngày 29/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2001/QĐ-BKHCNMT tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6627 - 2: 2001 TCVN 6627-2A: 2001 TCVN 5680 : 2000 TCVN 5929 : 2001


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 39/2001/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 22/CP, ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về quyền hạn tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng;

QUYẾT ĐỊNH

Nay ban hành kèm theo Quyết định này 04 tiêu chuẩn Việt Nam: (Danh mục kèm theo).

 

 

Bùi Mạnh Hải

(Đã ký)

 

DANH MỤC

CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 04 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

1. TCVN 6627 - 2: 2001 (IEC 34-2: 1972)

Máy điện quay - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm để xác định tổn hao và hiệu suất của máy điện quay (không kể máy điện dùng cho xe kéo)

2. TCVN 6627-2A: 2001 (IEC 34-2A: 1974)

Bổ sung lần thứ nhất cho TCVN 6627 - 2: 2001 (IEC 34-2:1972)

Máy điện quay - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm để xác định tổn hao và hiệu suất của máy điện quay (không kể máy điện dùng cho xe kéo)

Do tổn hao bằng phương pháp nhiệt lượng

3. TCVN 5680 : 2000 (Soát xét lần 1)

Dấu phù hợp tiêu chuẩn

4. TCVN 5929 : 2001 (Soát xét lần 1)

Phương tiện giao thông đường bộ - Mô tô, xe máy hai bánh -

Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2001/QĐ-BKHCNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2001/QĐ-BKHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2001
Ngày hiệu lực04/07/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2001/QĐ-BKHCNMT

Lược đồ Quyết định 39/2001/QĐ-BKHCNMT tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6627 - 2: 2001 TCVN 6627-2A: 2001 TCVN 5680 : 2000 TCVN 5929 : 2001


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 39/2001/QĐ-BKHCNMT tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6627 - 2: 2001 TCVN 6627-2A: 2001 TCVN 5680 : 2000 TCVN 5929 : 2001
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu39/2001/QĐ-BKHCNMT
        Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
        Người ký***, Bùi Mạnh Hải
        Ngày ban hành04/07/2001
        Ngày hiệu lực04/07/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 39/2001/QĐ-BKHCNMT tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6627 - 2: 2001 TCVN 6627-2A: 2001 TCVN 5680 : 2000 TCVN 5929 : 2001

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2001/QĐ-BKHCNMT tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6627 - 2: 2001 TCVN 6627-2A: 2001 TCVN 5680 : 2000 TCVN 5929 : 2001