Quyết định 40/2011/QĐ-UBND

Quyết định 40/2011/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2011/QĐ-UBND phân cấp thu chi ngân sách Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 40/2011/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH GIỮA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Khóa XI kỳ họp thứ 3 về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh về việc Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Bình Định giai đoạn 2011- 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Điều chỉnh, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015 đã quy định tại Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 như sau:

1. Bổ sung ni dung phân cp ngun thu.

a. Bổ sung ni dung thu thuế bảo v môi trưng thuc quy định các khon thu phân chia theo t lphn trăm (%) gia ngân sách trung ương với ngân sách tỉnh.

b. Bổ sung ni dung thu thuế s dụng đt phi nông nghiệp thuc quy định c khon thu phân chia theo t l phần trăm (%) gia ngân sách huyn, thành ph vi ngân sách xã, phưng, th trn.

2. Quy đnh tlphn trăm (%) phân chia gia các cp ngân sách nhà nưc đi vi thuế bo v môi trưng và thuế s dụng đt phi nông nghiệp như sau:

a. Thuế bo vmôi trưng: Ngân sách tnh hưng 100%.

b. Thuế s dụng đt phi nông nghip:

- Đối với các phường thuộc thành phố Quy Nhơn: Ngân sách thành phố Quy Nhơn hưởng 95%, ngân sách phường hưởng 5%.

- Đối với các xã, thị trấn thuộc các huyện, thành phố: ngân sách xã, thị trấn hưởng 100%.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính hưng dn thc hin Quyết đnh này.

Điều 3. Quyết định này bổ sung Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM.Y BAN NHÂN N TNH
CHỦ TCH
Lê Hu Lc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2011/QĐ-UBND phân cấp thu chi ngân sách Bình Định


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 40/2011/QĐ-UBND phân cấp thu chi ngân sách Bình Định
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu40/2011/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýLê Hữu Lộc
     Ngày ban hành13/12/2011
     Ngày hiệu lực01/01/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật11 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 40/2011/QĐ-UBND phân cấp thu chi ngân sách Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2011/QĐ-UBND phân cấp thu chi ngân sách Bình Định