Quyết định 409/2012/QĐ-UBND

Quyết định 409/2012/QĐ-UBND quy định giá cho thuê đất có hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 409/2012/QĐ-UBND giá cho thuê đất có hạ tầng Khu CN Đình Trám


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 409/2012/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ ĐẤT CÓ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH TRÁM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 12/TTr-KCN ngày 15/10/2012 và ý kiến thảo luận tại phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá cho thuê đất có hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám như sau:

1. Giá cho thuê đất có hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám (chưa có thuế giá trị gia tăng) là 14.700 đồng/m2/năm, gồm:

- Tiền thuê đất thô: 8.450 đồng/m2/năm;

- Tiền thuê hạ tầng: 6.250 đồng/m2/năm.

2. Giá cho thuê đất có hạ tầng quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu công nghiệp Đình Trám và ổn định trong 5 năm từ 01/01/2013 đến 31/12/2017.

Sau 05 năm, tiền thuê đất thô hoặc chi phí duy tu, sửa chữa hệ thống hạ tầng Khu công nghiệp biến động, UBND tỉnh sẽ điều chỉnh giá thuê đất có hạ tầng cho phù hợp.

3. Tiền thuê đất có hạ tầng do Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang thu hàng năm và thu làm 2 đợt trong năm. Trường hợp doanh nghiệp thuê đất là nhà đầu tư nước ngoài thì được lựa chọn hình thức nộp tiền thuê đất một lần theo quy định.

Việc thu và quản lý, sử dụng tiền thuê đất có hạ tầng thực hiện theo quy định của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quyết định: Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 02/4/2004, Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 03/11/2006 của UBND tỉnh.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Cục Thuế; Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 409/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu409/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2012
Ngày hiệu lực07/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 409/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 409/2012/QĐ-UBND giá cho thuê đất có hạ tầng Khu CN Đình Trám


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 409/2012/QĐ-UBND giá cho thuê đất có hạ tầng Khu CN Đình Trám
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu409/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýLại Thanh Sơn
       Ngày ban hành27/11/2012
       Ngày hiệu lực07/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 409/2012/QĐ-UBND giá cho thuê đất có hạ tầng Khu CN Đình Trám

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 409/2012/QĐ-UBND giá cho thuê đất có hạ tầng Khu CN Đình Trám

           • 27/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực