Quyết định 33/2004/QĐ-UB

Quyết định 33/2004/QĐ-UB về phê duyệt giá cho thuê đất có hạ tầng và phí sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định số 33/2004/QĐ-UB giá cho thuê đất có hạ tầng phí sử dụng hạ tầng Bắc Giang đã được thay thế bởi Quyết định 409/2012/QĐ-UBND giá cho thuê đất có hạ tầng Khu CN Đình Trám và được áp dụng kể từ ngày 07/12/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định số 33/2004/QĐ-UB giá cho thuê đất có hạ tầng phí sử dụng hạ tầng Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2004/QĐ-UB

Bắc Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ CHO THUÊ ĐẤT CÓ HẠ TẦNG VÀ PHÍ SỬ DỤNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH TRÁM, TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/NĐ-CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 34/2004/QĐ-UB ngày 7/3/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2002 - 2010;

- Xét đề nghị của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 16/TT-KHCN ngày 18/3/2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt giá cho thuê đất có hạ tầng và phí sử dụng hạ tầng áp dụng cho các doanh nghiệp thuê đất trong Khu công nghiệp Đình Trám tỉnh Bắc Giang, với nội dung sau:

1. Mức giá:

a. Giá cho thuê đất có hạ tầng: 0,3 USD/m2/năm (Không phẩy ba Đô la Mỹ/m2/năm).

b. Phí sử dụng hạ tầng: 1.000 đồng/m2/năm (Một ngàn đồng/m2/năm).

2. Thời điểm áp dụng tính tiền thuê đất có hạ tầng và phí sử dụng hạ tầng:

a. Thời điểm áp dụng:

- Đối với các doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Đình trám trước ngày 31/12/2004, giá thuê đất có hạ tầng và phí sử dụng hạ tầng cho các Doanh nghiệp được áp dụng tính từ 01/01/2005.

- Đối với các doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Đình Trám sau ngày 31/12/2004, giá thuê đất có hạ tầng và phí sử dụng hạ tầng tính từ thời điểm Doanh nghiệp được giao mặt bằng.

b. Thời gian thu nộp:

- Tiền thuê đất có hạ tầng được thu nộp 5 năm 1 lần, vào quý I năm đầu của chu kỳ.

- Tiền phí sử dụng hạ tầng được thu nộp 1 năm 1 lần, vào tháng 01 hàng năm.

Điều 2: Ban Quản lý các KCN tỉnh, Công ty Phát triển hạ tầng KCN tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các nhà đầu tư trong Khu công nghiệp Đình Trám và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước hiện hành.

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Ngân hàng nông nghiệp tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh, các ngành liên quan, các Doanh nghiệp đầu tư trong Khu công nghiệp Đình Trám và Công ty phát triển hạ tầng KCN tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Khoa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2004
Ngày hiệu lực02/04/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/12/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định số 33/2004/QĐ-UB giá cho thuê đất có hạ tầng phí sử dụng hạ tầng Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 33/2004/QĐ-UB giá cho thuê đất có hạ tầng phí sử dụng hạ tầng Bắc Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu33/2004/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýNguyễn Đăng Khoa
       Ngày ban hành02/04/2004
       Ngày hiệu lực02/04/2004
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/12/2012
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định số 33/2004/QĐ-UB giá cho thuê đất có hạ tầng phí sử dụng hạ tầng Bắc Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định số 33/2004/QĐ-UB giá cho thuê đất có hạ tầng phí sử dụng hạ tầng Bắc Giang