Quyết định 67/2006/QĐ-UBND

Quyết định 67/2006/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 4 năm 2004 của UBND tỉnh Bắc Giang

Quyết định 67/2006/QĐ-UBND sửa đổi 33/2004/QĐ-UB giá cho thuê đất Khu công nghiệp Bắc Giang đã được thay thế bởi Quyết định 409/2012/QĐ-UBND giá cho thuê đất có hạ tầng Khu CN Đình Trám và được áp dụng kể từ ngày 07/12/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2006/QĐ-UBND sửa đổi 33/2004/QĐ-UB giá cho thuê đất Khu công nghiệp Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2006/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2004/QĐ-UB NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2004 CỦA UBND TỈNH BẮC GIANG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số: 67/TTr- KCN ngày 24 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 02/4/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá cho thuê đất có hạ tầng và phí sử dụng hạ tầng trong Khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang, như sau:

“a. Thời điểm áp dụng:

Việc thu tiền thuê đất có hạ tầng và phí sử dụng hạ tầng đối với các Doanh nghiệp được chấp thuận và cấp phép đầu tư vào Khu công nghiệp Đình Trám áp dụng kể từ khi cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 02/4/2004 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Cục Thuế Bắc Giang, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các cơ quan liên quan, các Doanh nghiệp đầu tư trong Khu công nghiệp Đình Trám và Công ty phát triển hạ tầng KCN tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Khoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2006
Ngày hiệu lực13/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/12/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 67/2006/QĐ-UBND sửa đổi 33/2004/QĐ-UB giá cho thuê đất Khu công nghiệp Bắc Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 67/2006/QĐ-UBND sửa đổi 33/2004/QĐ-UB giá cho thuê đất Khu công nghiệp Bắc Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu67/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýNguyễn Đăng Khoa
       Ngày ban hành03/11/2006
       Ngày hiệu lực13/11/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/12/2012
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 67/2006/QĐ-UBND sửa đổi 33/2004/QĐ-UB giá cho thuê đất Khu công nghiệp Bắc Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2006/QĐ-UBND sửa đổi 33/2004/QĐ-UB giá cho thuê đất Khu công nghiệp Bắc Giang