Quyết định 41/2006/QĐ-UBND

Quyết định 41/2006/QĐ-UBND ban hành mức thu phí qua đò ngang ấp Long Hưng II (xã Hoà Minh) – ấp Ngãi Lợi (xã Hưng Mỹ), huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Quyết định 41/2006/QĐ-UBND mức thu phí qua đò ngang huyện Châu Thành Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 10/2017/QĐ-UBND giá tối đa sử dụng đò phà vốn ngoài ngân sách Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 30/06/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2006/QĐ-UBND mức thu phí qua đò ngang huyện Châu Thành Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2006/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 20 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ NGANG ẤP LONG HƯNG II (XÃ HOÀ MINH) – ẤP NGÃI LỢI (XÃ HƯNG MỸ), HUYỆN CHÂU THÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 10/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số: 69/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh Trà Vinh khoá VII - kỳ họp thứ 10 về việc phê chuẩn mức thu phí qua đò ngang ấp Long Hưng II (xã Hoà Minh) – ấp Ngãi Lợi (xã Hưng Mỹ), huyện Châu Thành;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu phí qua đò ngang ấp Long Hưng II (xã Hoà Minh) – ấp Ngãi Lợi (xã Hưng Mỹ), huyện Châu Thành, như sau:

+ Người đi bộ: 1.500 đồng/người/lượt;

+ Xe đạp: 2.500 đồng/xe (kể cả chủ phương tiện);

+ Xe gắn máy: 4.000 đồng/xe (kể cả chủ phương tiện);

+ Xe lôi máy: 6.500 đồng/xe (kể cả chủ phương tiện);

+ Xe ba gác không có hàng hoá: 6.500 đồng/xe (kể cả chủ phương tiện);

+ Xe ba gác có hàng hoá : 10.000 đồng/xe (kể cả chủ phương tiện);

+ Học sinh, sinh viên, giáo viên không thu phí qua đò kể cả đi bằng xe đạp; đi xe gắn máy thu 1.500 đồng/xe.

- Mức thu phí trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT);

- Mức thu phí trên đã bao gồm cả bảo hiểm hành khách;

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành căn cứ vào chức năng, thẩm quyền hướng dẫn chủ phương tiện (bến đò) trong việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lai thu phí, thanh quyết toán, niêm yết công khai mức thu phí,....theo đúng quy định và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh; Thủ trưởng Sở, Ban ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Châu Thành căn cứ Quyết định này thi hành.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2006
Ngày hiệu lực30/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2006/QĐ-UBND mức thu phí qua đò ngang huyện Châu Thành Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 41/2006/QĐ-UBND mức thu phí qua đò ngang huyện Châu Thành Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu41/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýNguyễn Văn Phong
        Ngày ban hành20/12/2006
        Ngày hiệu lực30/12/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2017
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 41/2006/QĐ-UBND mức thu phí qua đò ngang huyện Châu Thành Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2006/QĐ-UBND mức thu phí qua đò ngang huyện Châu Thành Trà Vinh