Quyết định 42/2013/QĐ-UBND

Quyết định 42/2013/QĐ-UBND bổ sung nội dung tính lệ phí trước bạ nhà và đơn giá xây dựng nhà ở vào Quyết định 14/2012/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 42/2013/QĐ-UBND tính lệ phí trước bạ nhà đơn giá xây dựng nhà ở Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 31/2016/QĐ-UBND bổ sung nội dung tính lệ phí trước bạ nhà 57/2014/QĐ-UBND Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 27/05/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2013/QĐ-UBND tính lệ phí trước bạ nhà đơn giá xây dựng nhà ở Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2013/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 19 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NỘI DUNG TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ VÀ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG NHÀ Ở VÀO QUYẾT ĐỊNH 14/2012/QĐ-UBND NGÀY 24/02/2012 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/08/2001;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/ NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị quyết số 85/2006/NQ-HĐND ngày 21/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 10 về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 3104/TT-STC ngày 06 tháng 9 năm 2012 về việc ban hành Quyết định bổ sung giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nội dung tính lệ phí trước bạ nhà và đơn giá xây dựng nhà ở vào phạm vi áp dụng được quy định tại Điều 1 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, để bán nhà thuộc sỡ hữu Nhà nước cho người đang thuê, để định giá trong các vụ án của Toà án, thi hành án và để định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bổ sung phụ lục đơn giá xây dựng nhà ở vào Quyết định 14/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai (kèm theo bảng Phụ lục số 1-g và Phụ lục số 01-h.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 06/04/2010 của UBND tỉnh quy định giá trị nhà tính lệ phí trước bạ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

 

PHỤ LỤC SỐ 01-G

NHÀ CHUNG CƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2013/QĐ-UBND ngày tháng năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Cấp

Chiều cao tầng hoặc tổng diện tích sàn

Đơn giá (đồng/m2)

Cấp IV

Chiều cao 3 tầng hoặc tổng diện tích sàn <1.000 m2

4.087.000

Cấp III

Chiều cao 4 - 8 tầng hoặc tổng diện tích sàn 1.000m2 đến <5.000m2, phân ra như sau:

- Chiều cao 4-5 tầng (không có thang máy)

- Chiều cao 6 - 8 tầng (có thang máy)

 


5.025.000

5.245.000

Cấp II

Chiều cao 9 - 19 tầng hoặc tổng diện tích sàn 1.000m2 đến <10.000m2

5.682.000

Cấp I

Chiều cao 20 - 29 tầng hoặc tổng diện tích sàn 1.000m2 đến <15.000m2

6.555.000

Cấp đặc biệt

Chiều cao 30 tầng hoặc tổng diện tích sàn 15.000m2

7.647.000

 

PHỤ LỤC SỐ 01-H

NHÀ BIỆT THỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2013/QĐ-UBND ngày tháng năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Hạng

Loại

Đơn giá (đồng/m2)

Hạng 1

Biệt thự giáp tường

5.462.000

Hạng 2

Biệt thự song đôi

6.008.000

Hạng 3

Biệt thự riêng biệt

6.555.000

Hạng 4

Biệt thự cao cấp

7.647.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2013
Ngày hiệu lực29/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/05/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 42/2013/QĐ-UBND tính lệ phí trước bạ nhà đơn giá xây dựng nhà ở Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 42/2013/QĐ-UBND tính lệ phí trước bạ nhà đơn giá xây dựng nhà ở Đồng Nai
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu42/2013/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
      Người kýTrần Minh Phúc
      Ngày ban hành19/07/2013
      Ngày hiệu lực29/07/2013
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/05/2016
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 42/2013/QĐ-UBND tính lệ phí trước bạ nhà đơn giá xây dựng nhà ở Đồng Nai

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2013/QĐ-UBND tính lệ phí trước bạ nhà đơn giá xây dựng nhà ở Đồng Nai