Quyết định 4202/QĐ-UB-QLĐT

Quyết định 4202/QĐ-UB-QLĐT năm 1999 về duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 4202/QĐ-UB-QLĐT 1999 quy hoạch khu vực không bán nhà quận 6 Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 1918/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản Thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 23/04/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 4202/QĐ-UB-QLĐT 1999 quy hoạch khu vực không bán nhà quận 6 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4202/QĐ-UB-QLĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH (LẦN THỨ 3) CÁC KHU VỰC QUY HOẠCH KHÔNG BÁN NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ điểm 1 Điều 5 Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở;

- Căn cứ quyết định phê duyệt số 4246/QĐ-UB-QLĐT ngày 15/12/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy hoạch các khu vực không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn các quận, huyện;

- Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 6 tại công văn số 670/CV-UB ngày 30/6/1999;

- Xét Tờ trình số 8383/KTST-QH ngày 14/7/1999 của Kiến trúc sư Trưởng thành phố về việc quy hoạch điều chỉnh các khu vực quy hoạch không bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận 6 thành phố Hồ Chí Minh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận 6 thành phố Hồ Chí Minh (kèm danh mục).

Điều 2. Phạm vi các khu vực không bán nhà ở theo quy hoạch điều chỉnh căn cứ vào sơ đồ quy hoạch do Viện Quy hoạch xây dựng thành phố lập tháng 10 năm 1998 có sự thỏa thuận của Ủy ban nhân dân quận 6.

Các quyết định trước đây về quy hoạch điều chỉnh các khu vực không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận 6 được thay thế bởi quyết định này.

Điều 3. Hội đồng bán nhà ở thành phố, Hội đồng bán nhà ở Quân khu 7, Hội đồng bán nhà ở quận 6, căn cứ vào ranh quy hoạch điều chỉnh trên để tổ chức, triển khai việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phố, Kiến trúc sư Trưởng thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6, Chủ tịch Hội đồng bán nhà ở thành phố, Chủ tịch Hội đồng bán nhà ở Quân khu 7, Chủ tịch Hội đồng bán nhà ở quận 6 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4
- BCĐ Trung ương về chính sách nhà ở, đất ở
- TT/HĐND thành phố
- TTUB: CT, PCT/TT, QLĐT
- Viện QHXD thành phố
- Thành viên BCĐ/TP về chính sách nhà ở, đất ở
- VPUB: PVP/QLĐT
- Tổ QLĐT
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

DANH MỤC

CÁC CƠ SỞ VÀ KHU VỰC QUY HOẠCH KHÔNG BÁN NHÀ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THUỘC QUẬN 6.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4202/QĐ-UB-QLĐT ngày 26/7/1999 của UBND thành phố).

1. Nhà trong phạm vi lộ giới các tuyến đường hiện hữu và dự kiến thuộc quận đã được công bố.

2. Khu chung cư Gia Phú.

3. Nhà trong phạm vi kênh Hàng Bàng.

Trong danh sách này gồm 3 danh mục nằm trong khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước Quận 6.-

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4202/QĐ-UB-QLĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4202/QĐ-UB-QLĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/1999
Ngày hiệu lực26/07/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/04/2015
Cập nhật24 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4202/QĐ-UB-QLĐT

Lược đồ Quyết định 4202/QĐ-UB-QLĐT 1999 quy hoạch khu vực không bán nhà quận 6 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4202/QĐ-UB-QLĐT 1999 quy hoạch khu vực không bán nhà quận 6 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4202/QĐ-UB-QLĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Hùng Việt
        Ngày ban hành26/07/1999
        Ngày hiệu lực26/07/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/04/2015
        Cập nhật24 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4202/QĐ-UB-QLĐT 1999 quy hoạch khu vực không bán nhà quận 6 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4202/QĐ-UB-QLĐT 1999 quy hoạch khu vực không bán nhà quận 6 Hồ Chí Minh